Často kladené otázky
18Apr

Holiny místo zdravých lesů? Aneb jak můžou vypadat české lesy v roce 2060 bez naší pomoci.

  • Alt
Nejspíš každý z nás někdy viděl les, ve kterém převládala smrková monokultura. A to i na místech, která nejsou pro smrky vhodná kvůli svým klimatickým podmínkám. V nižších a středních polohách České republiky lesy ale s postupující změnou klimatu ztrácí svoji sílu a odolnost. Pozvolně a nenápadně hynou. Hromadně je napadá například kůrovec nebo houba václavka. Problémem je často i způsob, jakým probíhá těžba usychajících porostů.
18Apr

Záběry z dronu ukazují kolaps lesů v předhůří Jeseníků. Změna hospodaření musí přijít rychle

Předhůří Jeseníků v okolí Petrovic (mezi Zlatými Horami a Městem Albrechtice) bez lesů, místo zelených hor jen holiny a moře pařezů. Přesně takové záběry ukazují videa, na která upozornil Hnutí DUHA jeden z příznivců [1]. Je na nich patrné rozsáhlé hynutí nevhodně vysazených smrkových monokultur v předhůří a nižších polohách Jeseníků. Rozsah katastrofy potvrzuje varování, které ekologická organizace opakuje dlouhé roky, a považuje ji za alarmující. Hnutí DUHA zveřejňuje výzvu www.zachranmelesy.cz se sedmi body pro zdravé lesy. Apeluje na poslance a vládu, zejména ministry zemědělství a životního prostředí, aby situaci řešili. Cílem výzvy je předejít kolapsu lesů v Česku.