Často kladené otázky
30May

„Nechtějte sázet smrky tam, kam nepatří, a kde hynou!” ohrazují se lidé k návrhu nové vyhlášky Ministerstva zemědělství

Návrh nové vyhlášky [1], kterou zaslalo Ministerstvo zemědělství do připomínkového řízení, vůbec nereaguje na situaci, ve které se naše lesy nacházejí. Nejen, že vyhláška nedává lesům prostor přizpůsobit se změnám klimatu a smrkové kalamitě s plošným odumíráním porostů, ale umožňuje vysazovat lesy s převahou smrku ve středních polohách, dokonce i tam, kde nyní hynou.
25May

Na čem se dohodl premiér s ministry?

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce můžeme říct bez přehánění, „že je to největší kůrovcová kalamita od Marie Terezie,“ [1] k čemuž doplnil, že „někteří odborníci hovoří o tom, že v horizontu dvaceti až třiceti let nezbude jediný smrk pod 700 metrů. I podle méně krizových scénářů je zřejmé, že monokultury to neunesou.“  Ministr Brabec se tak shoduje s názorem odborníků [2] a ekologických organizací v tom, kde je třeba hledat řešení problému. „Jestli něco může pomoci, tak právě změna struktury lesů, druhové skladby lesů.
18May

Absolutní selhání ministerstva zemědělství, ignoruje plošné hynutí našich lesů

 MZe chce dál ponechat smrk jako hlavní dřevinu i v oblastech středních nadmořských výšek, kde podle vědeckých modelů bude hynout, a dokonce i tam, kde se již nyní smrkové porosty plošně rozpadají. Vyhlášku poslalo Mze do meziresortního připomínkového řízení [1].  

15May

Vláda nesmí krizi lesů jen látat. Musí řešit nejen následky, ale hlavně její příčiny.

Podle vědců a lesnických odborníků je hlavní příčinou kalamity kromě změny klimatu nevhodné masivní vysazování smrkových monokultur v uplynulých desetiletích a k přírodě nešetrné holosečné hospodaření, kterým vznikají stejnověké lesy [2]. Vědci na neudržitelné způsoby hospodaření již dlouho upozorňují [3], ale ministerstvo zemědělství zodpovědné za stav lesů jejich výzvy dosud úplně ignorovalo. 
12May

Odvoláním ředitele Lesů ČR se lesní krize nespraví. Nepotřebujeme obětního beránka, ale systémovou změnu hospodaření od ministerstva zemědělství.

Hlavní příčinou současného krizového stavu lesů [2] je dlouhodobá nečinnost ministerstva zemědělství. Právě ono dlouhodobě opomíjí upozornění vědců, ochránců přírody i mnoha lesníků [3], aby se legislativa určující podobu lesního hospodaření přizpůsobila změně klimatu, přírodnímu stavu lesů a dlouhodobě udržitelnému lesnictví. Výměna Daniela Szoráda za nového ředitele Lesů ČR může mít smysl pouze tehdy, pokud dojde i k výrazné změně politiky ministerstva zemědělství a trendu v hospodaření tohoto státního podniku.
11May

Lesy ozdravíme, snižování emisí je priorita, říká vznikající vláda. Chybí však konkrétní řešení.

V návrh programového prohlášení se dočteme, že vláda posílí druhovou a věkovou rozmanitost lesů a změní koncepci lesnické a myslivecké politiky s ohledem na přírodu i přirozenou obnovu lesů. To Hnutí DUHA považuje za rozumné. Chybí však jasná deklarace, že změní zákony, vyhlášky a další závazná pravidla. Hrozí tedy, že opět zůstane jen u slibů.
03May

Pohledy na kalamitu českých lesů se různí. Cíl však máme společný.

Kalamita lesů na severní Moravě – a nejen zde – poutá pozornost vědců, odborníků, lesníků, politiků i veřejnosti. Málokoho nechají rozsáhlé polomy a další známky chřadnutí českých lesů chladným a stojí za to tedy diskutovat, jak řešit nejen dopady, ale také příčiny této kalamity.

Jeden za všechny, všichni za jednoho
29Apr

České lesy jsou nejméně zdravé v celé Evropě

Vedle klimatických změn může za nezdravý stav našich lesů i nerespektování lesnických zásad ochrany lesů, uvedl na úterním sněmovním semináři profesor Vladimír Simanov [1]. Ředitel státního podniku Daniel Szórád zatím zdůrazňuje pouze bezprostřední technická řešení důsledků krize – žádá například víc vagónů na odvoz dřeva – namísto systematických řešení, která by kalamitám předcházela [2]. Přitom lesy je zapotřebí na změnu klimatu připravovat neprodleně už nyní.
29Apr

Čeští vědci a odborníci vyzývají vládu ke komplexním změnám v lesním hospodaření

Vědci z Platformy pro krajinu [1] představili v Poslanecké sněmovně výzvu vládě, která upozorňuje na katastrofální stav lesů severní Moravy a Slezska a riziko podobného vývoje v celé ČR.  Prohlášení vědců apeluje na vládu, aby se tématem hynutí lesů začala do hloubky zabývat. Zahrnuje třináct bodů [2], které mohou pomoci nastalou katastrofu řešit.
19Apr

Musíme začít řešit příčiny, nikoli důsledky krize českých lesů

Ing. Tomáš Pospíšil upozorňuje, že při obnově našich lesů je potřeba usilovat druhově o co nejpestřejší lesy. Už žádné jehličnaté nebo listnaté monokultury. S jedním s ním však Hnutí DUHA souhlasit nemůže. „Při běžném hospodaření se obnoví 1 % lesů ročně, pěstování lesa je tedy stoletou záležitostí,“ uvádí Pospíšil. Svalovat odpovědnost za vysazování monokultur na minulost by bylo poněkud alibistické. I dnes se dle platné legislativy může vysazovat na holinách a polomech až 75 % smrku, přestože to skutečné řešení problému oddálí o desítky a možná až stovky let.
18Apr

Holiny místo zdravých lesů? Aneb jak můžou vypadat české lesy v roce 2060 bez naší pomoci.

Nejspíš každý z nás někdy viděl les, ve kterém převládala smrková monokultura. A to i na místech, která nejsou pro smrky vhodná kvůli svým klimatickým podmínkám. V nižších a středních polohách České republiky lesy ale s postupující změnou klimatu ztrácí svoji sílu a odolnost. Pozvolně a nenápadně hynou. Hromadně je napadá například kůrovec nebo houba václavka. Problémem je často i způsob, jakým probíhá těžba usychajících porostů.
18Apr

Záběry z dronu ukazují kolaps lesů v předhůří Jeseníků. Změna hospodaření musí přijít rychle

Předhůří Jeseníků v okolí Petrovic (mezi Zlatými Horami a Městem Albrechtice) bez lesů, místo zelených hor jen holiny a moře pařezů. Přesně takové záběry ukazují videa, na která upozornil Hnutí DUHA jeden z příznivců [1]. Je na nich patrné rozsáhlé hynutí nevhodně vysazených smrkových monokultur v předhůří a nižších polohách Jeseníků. Rozsah katastrofy potvrzuje varování, které ekologická organizace opakuje dlouhé roky, a považuje ji za alarmující. Hnutí DUHA zveřejňuje výzvu www.zachranmelesy.cz se sedmi body pro zdravé lesy. Apeluje na poslance a vládu, zejména ministry zemědělství a životního prostředí, aby situaci řešili. Cílem výzvy je předejít kolapsu lesů v Česku.