Často kladené otázky
14Aug

Nový ředitel Lesů ČR Josef Vojáček musí udělat pro zdravé veřejné lesy mnohem víc, než dělal dosud pro lesy vojenské

A dodává: „Především musí začít s masivními podsadbami ohrožených smrkových monokultur listnáči a jedlemi. Nesmí se vyhýbat nutným změnám v mysliveckém hospodaření, aby vysazené stromy neničila přemnožená spárkatá zvěř. Při plánovaných těžbách musí dbát na minimalizaci holosečí, které ničí lesní půdu. Šetrné hospodaření ve veřejných lesích by Lesy ČR měly garantovat kvalitním certifikátem FSC, který požaduje i významná část dřevozpracovatelů. Ve zdravých veřejných lesích musí být místo pro divokou přírodu, nový ředitel by pro to měl pracovat.
13Aug

Dobrovolníci budou mít plné ruce práce a semen břízy. Zkoušejí novou metodu pro zalesnění kalamitních holin v Jeseníkách.

  • Alt
„Byť dobrovolníci Hnutí DUHA pracují v lese, jsou to v podstatě průkopníci. Průkopníci využívání břízy a péče o les, která více respektuje přírodní zákonitosti. Stejné věci se snažíme dosáhnout nejen v lese, ale i v Poslanecké sněmovně,” říká Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy.
13Aug

Státní podnik Lesy ČR dostal pokutu od České inspekce životního prostředí. Ministerstvo zemědělství přitom navrhuje dál sázet usychající smrky

Jako první krok navrhlo ministerstvo zemědělství změnu zalesňovací vyhlášky č. 83 k lesnímu zákonu. Návrh ovšem ve skutečnosti k pozitivním změnám nevede, dál počítá s dominantním zalesňováním smrkem tak jako dosud navzdory kritickým připomínkám ministerstev, krajů, expertů i veřejnosti [2]. 

Co je příčinou lesní krize
21Jul

Ode dneška budou dobrovolníci opět pomáhat při obnově horského lesa na Králickém Sněžníku

  • Alt
„Každý pochází z jiného koutu naší země, mají různý věk i povolání – a přesto je jedna věci silně spojuje – láska k přírodě. Když se setkáte s lidmi, kteří se rozhodnou věnovat své volno pomoci divočině, těžko narazíte na jiné než milé lidi se srdcem na správném místě!“ těší se na nové dobrovolníky Andrea Květová a Josef Velebný, vedoucí Týdne pro divočinu na Králickém Sněžníku.
 
11Jul

Ministr zemědělství chce druhově pestré lesy, nejen pro produkci dřeva. Na tom se shodli s ministrem životního prostředí.

  • Alt
Ministr zemědělství Miroslav Toman ještě předtím vyjádřil záměr zákony a další pravidla změnit: „Mým cílem je i při respektování mnohdy odlišných až protichůdných stanovisek dosáhnutí shody na zásadních a strategických tématech, jakými jsou zásadní legislativní změny. To znamená myslivecký zákon, lesní zákon a tak dále. (…) Dále dosažení shody na strategických dokumentech Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky jako je například dřevěná kniha. (…) Dále se chci bavit o certifikaci lesů, tam bude už v srpnu bude spuštěn pilotní projekt na certifikaci.” [2]
10Jul

Hynoucí lesy rezonují i mezi politiky. Poslanecký Podvýbor pro ochranu a přírody a krajiny vyzývá vládu a Sněmovnu ke změně zákonů

Na současnou lesní krizi reagoval Ministr zemědělství Miroslav Toman na začátku diskuse slovy: „Budu věnovat svoji činnost a úsilí k tomu, aby se nám, a to doufám společným úsilím, podařilo tuto nepříznivou situaci zvrátit a vrátit podobu českých lesů do takové, na jakou jsme byli historicky zvyklí.
02Jul

Nový ministr zemědělství Miroslav Toman s námi chce řešit lesní krizi

Ministr Toman slíbil, že krizi v českých lesích bude řešit s lesníky, ministerskými odborníky, vědci, včetně zástupců Hnutí DUHA. Tento krizový tým by měl pracovat na tom, aby naše lesy byly opět zdravé a pestré. Čeká nás série změn – první na řadě bude vypořádání se s připomínkami k vyhlášce, která nastavuje mimo jiné také druhovou skladbu lesů a podíl smrku v nich.

Zastat se nahlas českých lesů má smysl
02Jul

TOP 09 navrhuje šetrnější lesní zákon, nejen spolu s Piráty chce řešit krizi lesů

  • Alt
Problémy hospodaření v českých lesích jsou ovšem natolik rozsáhlé, že by se na postupu měly shodnout všechny parlamentní strany a vláda České republiky. Ochotu k řešení problému vyjádřil nový ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) a doplnil tak ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který na krizi českých lesů upozorňuje již dlouho.
01Jul

Je tu 21. ročník tradičních Týdnů pro divočinu

  • Alt
„Před několika lety jsem vyrazil s Hnutím DUHA na Týden pro les do Jeseníků. S partou nadšených lidí jsme udělali velký kus práce na odstraňování oplocenek vzrostlých olší v říční nivě i úpravě značených cest a dalších úkolech na hřebenech Jeseníků. Energie přítomných lidí, okolní příroda, výborná bezmasá strava i důraz na třídění odpadů a chování organizátorů akce směřující k trvalé udržitelnosti života mne nadchly. Od té doby každý rok vyšetřím aspoň týden či dva dovolené a jezdím dál na dobrovolnické týdny do nejkrásnějších rašelinišť Šumavy nebo k pramenům Moravy na Králický Sněžník.
22Jun

K záchraně lesa je potřeba změna legislativy víc, než lidé odklízející klády nebo zákaz vstupu

  • Alt
„Hodinu jsem se bavil s ministrem Jiřím Milkem a LČR, bohužel tu krizi měli řešit již naši předchůdci před 15 lety,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec na setkání členů vlády s občany v lesích poblíž Svatého Kopečku, a dokonce uvedl, že podle některých vědců nezůstane do 20 let pod 500 metrů nad mořem jediný smrk. Recept na dlouhodobé a systémové změny však nezazněl, přestože už před týdnem předali zástupci Hnutí DUHA vládě balíček změn [1], které by lesům v Česku pomohly.

Co lesům doopravdy (ne)pomůže