Často kladené otázky
18Nov

Propouštění hasičů během požáru

Text: Tereza Juráková
Foto: Jana Kudrnová

Lesy ČR plánují netransparentní reorganizaci

Státní podnik Lesy ČR (LČR) připravuje výraznou reorganizaci struktury z důvodů finanční úspory. Změny by měly vejít v účinnost 1. ledna 2021 a vést ke zrušení všech 11 krajských ředitelství, zřízení 7 nových oblastních ředitelství, zrušení 7 správ toků a 3 lesních správ. (1, 2)
20Oct

Rozhovor: Muselo přijít plošné hynutí lesů, aby se změnil přístup

Alt
Za text děkujeme časopisu Bedrník (www.e-bedrnik.cz)


Jak se z vystudovaného veterináře stal znalec a aktivista v oblasti ochrany lesů?  Kdy, v jaké situaci, třeba v dětství, dospívání, jste si prvně uvědomil, jak důležitý pro vás osobně je les? 

11Sep

Rozhovor s předním krajinářským fotografem Martinem Rakem, podporovatelem kampaně Zachraňme lesy

  • Alt
Jaká byla tvá cesta ke krajinářské fotografii? Měl si vztah k přírodě už od dětství?
09Sep

Lesy ČR ve velkém kácí v NPR Boubínský prales

Část pokácených stromů se z rezervace odváží pomocí těžké techniky, která poškozuje lesní půdu a někdy i stojící živé stromy. Na skládkách dřeva uvnitř rezervace i v jejím okolí kůrovec z části stromů vylétává, takže zásahy paradoxně spíše napomáhají jeho dalšímu šíření. Kromě přímého poškození rezervace hrozí i následné polomy, kvůli kterým vzniknou rozsáhlé holiny.

FOTOGALERIE


Rozsáhlé kácení v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Lesy ČR dělají z rezervace "ementál". Hrozí rozvrat zbylých stojících porostů větrem.
09Aug

Co dělat, když jste svědky ničení hnízdišť vzácných ptáků?

  • Alt
Často z nevědomosti a snad ojediněle záměrně dochází k ničení domovů i jeřábů popelavých, sýčků obecných nebo vlh pestrých. Neprodleně informujte Českou inspekci životního prostředí prostřednictvím pohotovostní telefonní linky a vynasnažte se, seč vám síly stačí, zabránit ničení těchto míst, budete-li přímými svědky destrukce.
09Aug

Co dělat, když najdete uhynulého dravce, šelmu, případně jiný chráněný druh zvířete?

  • Alt
Nalezli jste uhynulého dravce, šelmu, případně jiný chráněný druh zvířete? Tělo se za žádných okolností nedotýkejte. Pečlivě zdokumentujte ostatky včetně GPS souřadnic a co nejrychleji o nálezu informujte Českou společnost ornitologickou (v případě nálezu dravce nebo chráněného druhu ptáka) nebo Agenturu pro ochranu přírody a krajiny (v případě nálezu šelmy nebo chráněného druhu živočicha).
09Aug

Viděli jste vzácnou šelmu, ptáka nebo jiné zvíře? Dejte o tom vědět ochráncům přírody!

  • Alt
Zváště chráněné druhy u nás totiž žijí ve velmi malých počtech a pátrání po nich je doslova hledáním v kupce sena. Znalost místa výskytu chráněných živočichů je zcela zásadní pro jejich ochranu před pytláky a dalšími negativními vlivy. 
09Aug

Jak ochránit bobří hráze před zničením?

  • Alt
Díky bobrům se do přírody vrací nejen voda, ale celá řada dalších zvířat i rostlin. Bohužel jsou mezi námi stále tací, pro něž je přítomnost bobrů v krajině noční můrou. Děsí se jejich dokonalých schopností, straší okolí zatopením sklepů a zahrad při průtrži mračen kvůli systému bobřích hrází. A proto nezřídka sáhnou k protizákonným praktikám – ničí bobří hráze. Na poklesu hladiny, který zničení hráze způsobí, jsou škodni nejenom lidé, ale i ledňáčci, volavky, jeřábi, vážky, vydry a řada další zvířat, jimž bobři vytvořili zahrazením toku vody domov.
02Aug

Jak ochránit ptáky hnízdící na zemi?

  • Alt
Udělejte jednu rychlou fotografii, zaznamenejte GPS souřadnice hnízda a vzdalte se tak, abyste ptáky dál nevyrušovali. Obratem kontaktujte Českou společnost ornitologickou, případně oblastní pracoviště Agentury pro ochranu přírody a krajiny a postupujte podle jejich pokynů.