Často kladené otázky
11Sep

Rozhovor s předním krajinářským fotografem Martinem Rakem, podporovatelem kampaně Zachraňme lesy

Jaká byla tvá cesta ke krajinářské fotografii? Měl si vztah k přírodě už od dětství?
09Sep

Lesy ČR ve velkém kácí v NPR Boubínský prales

Část pokácených stromů se z rezervace odváží pomocí těžké techniky, která poškozuje lesní půdu a někdy i stojící živé stromy. Na skládkách dřeva uvnitř rezervace i v jejím okolí kůrovec z části stromů vylétává, takže zásahy paradoxně spíše napomáhají jeho dalšímu šíření. Kromě přímého poškození rezervace hrozí i následné polomy, kvůli kterým vzniknou rozsáhlé holiny.

FOTOGALERIE


Rozsáhlé kácení v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Lesy ČR dělají z rezervace "ementál". Hrozí rozvrat zbylých stojících porostů větrem.
09Aug

Co dělat, když jste svědky ničení hnízdišť vzácných ptáků?

Často z nevědomosti a snad ojediněle záměrně dochází k ničení domovů i jeřábů popelavých, sýčků obecných nebo vlh pestrých. Neprodleně informujte Českou inspekci životního prostředí prostřednictvím pohotovostní telefonní linky a vynasnažte se, seč vám síly stačí, zabránit ničení těchto míst, budete-li přímými svědky destrukce.
09Aug

Co dělat, když najdete uhynulého dravce, šelmu, případně jiný chráněný druh zvířete?

Nalezli jste uhynulého dravce, šelmu, případně jiný chráněný druh zvířete? Tělo se za žádných okolností nedotýkejte. Pečlivě zdokumentujte ostatky včetně GPS souřadnic a co nejrychleji o nálezu informujte Českou společnost ornitologickou (v případě nálezu dravce nebo chráněného druhu ptáka) nebo Agenturu pro ochranu přírody a krajiny (v případě nálezu šelmy nebo chráněného druhu živočicha).
09Aug

Viděli jste vzácnou šelmu, ptáka nebo jiné zvíře? Dejte o tom vědět ochráncům přírody!

Zváště chráněné druhy u nás totiž žijí ve velmi malých počtech a pátrání po nich je doslova hledáním v kupce sena. Znalost místa výskytu chráněných živočichů je zcela zásadní pro jejich ochranu před pytláky a dalšími negativními vlivy. 
09Aug

Jak ochránit bobří hráze před zničením?

Díky bobrům se do přírody vrací nejen voda, ale celá řada dalších zvířat i rostlin. Bohužel jsou mezi námi stále tací, pro něž je přítomnost bobrů v krajině noční můrou. Děsí se jejich dokonalých schopností, straší okolí zatopením sklepů a zahrad při průtrži mračen kvůli systému bobřích hrází. A proto nezřídka sáhnou k protizákonným praktikám – ničí bobří hráze. Na poklesu hladiny, který zničení hráze způsobí, jsou škodni nejenom lidé, ale i ledňáčci, volavky, jeřábi, vážky, vydry a řada další zvířat, jimž bobři vytvořili zahrazením toku vody domov.
02Aug

Jak ochránit ptáky hnízdící na zemi?

Udělejte jednu rychlou fotografii, zaznamenejte GPS souřadnice hnízda a vzdalte se tak, abyste ptáky dál nevyrušovali. Obratem kontaktujte Českou společnost ornitologickou, případně oblastní pracoviště Agentury pro ochranu přírody a krajiny a postupujte podle jejich pokynů.
02Aug

Semenáčky v ohrožení! Aneb co dělat, když objevíte poničenou oplocenku.

Aby lesníci ochránili mladé stromky před mlsnými zvířaty, musí je schovávat do oplocenek. Ani takto chráněné semenáčky nemají vyhráno. Poryvem větru na oplocenku spadne strom a cesta k lákavým pochoutkám je znovu volná.
 
Lesníci oplocenky pravidelně kontrolují. Ovšem nemohou všechny obcházet každodenně. Pokud v lese objevíte poškozenou ochranu malých stromků, informujte o tom lesníka. A cítíte-li se dostatečně zdatní, můžete provést nouzovou opravu, která až do profesionálního zásahu zvýší ochranu stromečků. Postavte a podepřete kůly, opravte oka oplocenky.
02Aug

Jak ochránit hnízdící ptáky před těžbou?

Popadněte odvahu a vysvětlete těžaři, že by strom s hnízdem pokácet neměl. Ostatně na ochranu hnízdících ptáků pamatují i zákony. Stejně tak obratem informujte o nastalé události správce lesa. Kontakt na něj získáte od těžaře (pravděpodobněji se však ke správci lesa dostanete až po telefonátu s nadřízeným těžaře). Pokud vše klapne, navštivte strom s hnízdícími ptáky několikrát během hnízdní doby a kontrolujte, zda lesník a těžař dohodu dodržují.

Ale co když…