Často kladené otázky
15Feb

Nejlepší způsob obnovy lesů nemusí nutně zahrnovat sázení stromů

Nejrozmanitější lesy se sázejí samy. V těchto úžasných ekosystémech probíhá proces obnovy už stovky milionů let a někteří ekologové ve Velké Británii jsou toho názoru, že my bychom lesům neměli stát v cestě.
21Jan

Rovnováha v naší krajině

Nyní diskutovaná novela zákona o myslivosti usiluje pouze o změnu ustanovení zákona schválených na podzim loňského roku, které mohou pomoci nastolit rovnováhu mezi početností spárkaté zvěře a stavem lesů. Představený návrh novely od počátku kritizují vlastníci lesů, vlastníci a uživatelé zemědělských pozemků, lesníci, orgány státní správy i ochranářské organizace jako nedostatečný. Je potřeba ji doplnit.

Více se dočtete v infolistu.
30Nov

Zachraňme lesy - RYCHLÁ AKCE!

Návazně na schválení evropské Strategie ochrany biologické rozmanitosti, připravuje Evropská komise strategii, která by měla zajistit ochranu lesů. Evropský Parlament ale díky úspěšnému lobbingu skandinávských zemí a těžařských firem požaduje silné oslabení tohoto záměru, aby se mohlo pokračovat v dosavadních neudržitelných lesnických praktikách. Nyní probíhá oficiální konzultace s občany EU. Jejich názor bude muset Evropská komise zohlednit. Prosím napište do pátku 4.12 česky Váš názor a připomínky.
18Nov

Propouštění hasičů během požáru

Text: Tereza Juráková
Foto: Jana Kudrnová

Lesy ČR plánují netransparentní reorganizaci

Státní podnik Lesy ČR (LČR) připravuje výraznou reorganizaci struktury z důvodů finanční úspory. Změny by měly vejít v účinnost 1. ledna 2021 a vést ke zrušení všech 11 krajských ředitelství, zřízení 7 nových oblastních ředitelství, zrušení 7 správ toků a 3 lesních správ. (1, 2)
20Oct

Rozhovor: Muselo přijít plošné hynutí lesů, aby se změnil přístup

Alt
Za text děkujeme časopisu Bedrník (www.e-bedrnik.cz)


Jak se z vystudovaného veterináře stal znalec a aktivista v oblasti ochrany lesů?  Kdy, v jaké situaci, třeba v dětství, dospívání, jste si prvně uvědomil, jak důležitý pro vás osobně je les? 

11Sep

Rozhovor s předním krajinářským fotografem Martinem Rakem, podporovatelem kampaně Zachraňme lesy

  • Alt
Jaká byla tvá cesta ke krajinářské fotografii? Měl si vztah k přírodě už od dětství?
09Sep

Lesy ČR ve velkém kácí v NPR Boubínský prales

Část pokácených stromů se z rezervace odváží pomocí těžké techniky, která poškozuje lesní půdu a někdy i stojící živé stromy. Na skládkách dřeva uvnitř rezervace i v jejím okolí kůrovec z části stromů vylétává, takže zásahy paradoxně spíše napomáhají jeho dalšímu šíření. Kromě přímého poškození rezervace hrozí i následné polomy, kvůli kterým vzniknou rozsáhlé holiny.

FOTOGALERIE


Rozsáhlé kácení v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Lesy ČR dělají z rezervace "ementál". Hrozí rozvrat zbylých stojících porostů větrem.
09Aug

Co dělat, když jste svědky ničení hnízdišť vzácných ptáků?

  • Alt
Často z nevědomosti a snad ojediněle záměrně dochází k ničení domovů i jeřábů popelavých, sýčků obecných nebo vlh pestrých. Neprodleně informujte Českou inspekci životního prostředí prostřednictvím pohotovostní telefonní linky a vynasnažte se, seč vám síly stačí, zabránit ničení těchto míst, budete-li přímými svědky destrukce.
09Aug

Co dělat, když najdete uhynulého dravce, šelmu, případně jiný chráněný druh zvířete?

  • Alt
Nalezli jste uhynulého dravce, šelmu, případně jiný chráněný druh zvířete? Tělo se za žádných okolností nedotýkejte. Pečlivě zdokumentujte ostatky včetně GPS souřadnic a co nejrychleji o nálezu informujte Českou společnost ornitologickou (v případě nálezu dravce nebo chráněného druhu ptáka) nebo Agenturu pro ochranu přírody a krajiny (v případě nálezu šelmy nebo chráněného druhu živočicha).