Často kladené otázky
  • Alt
Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes na zasedání vlády představil návrh dotačního programu ve výši 2,5 miliardy korun na podporu soukromých vlastníků lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity a s nimi souvisejících nákladů na výsadbu stromů a jejich ochranu před zvěří. Finanční kompenzace však nejsou systémovým opatřením, pokryjí pouze dočasně záporné ekonomické ukazatele majitelů pozemků. Skutečné řešení příčin, které zejména smrkové stejnověké porosty dovedly do dnešního stavu, však ministerstvo zemědělství nejenže dlouhodobě neřeší, ale dokonce jim aktivně brání [1].
Ministerstvem předložená novela lesního zákona totiž zcela ignoruje potřebu změn v přístupu k lesnickému hospodaření. Zejména neřeší:

- důslednou změnu nevhodné dřevinné skladby lesů,
- omezení holosečí,
- prodloužení lhůty k zalesnění a zajištění porostu, aby lesy mohly vyrůstat z přirozeného zmlazení, a byly tak odolnější,
- zrušení nesmyslného proplácení takzvané “újmy” za ochranu přírody, kterou vyplácí státní Agentura ochrany přírody (AOPK) ze státního rozpočtu státnímu podniku Lesy ČR, který má ochranu lesní přírody zajišťovat ze svého poslání daného zřizovacími předpisy (díky tomu nyní například hrozí, že AOPK povolí Lesům ČR vykácet CHKO Jeseníky),
- zajištění lepší ochrany lesní půdy a biodiverzity,
- zajištění plánování a kontroly lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysázené listnáče a jedle,
- usnadnění hospodaření šetrnými, přírodě blízkými postupy
- a pro vlastníky lesů zjednodušení zásahů proti škůdcům.

Návrhy na úpravu bezzubé ministerské novely budou na podzim projednávat poslanci a poslankyně v rámci třetího čtení. Je na čase, aby ministerstvo zemědělství opustilo svou nečinnost a podpořilo pozměňovací návrhy Evy Fialové (ANO), Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a Radka Holomčíka (Piráti), vycházející z Programového prohlášení vlády, Národního lesnického programu a ze Zásad státní lesnické politiky [2].

Případné přijetí těchto pozměňovacích návrhů zajistí postupný převod lesů ze současně převažujícího hospodaření s nepřirozenými smrkovými monokulturami na věkově i druhově pestré lesy, které budou lépe přizpůsobené klimatickým změnám a odolnější vůči kalamitám. Tyto změny také požaduje téměř 45 000 signatářů a signatářek výzvy Zachraňme lesy.Jan Skalík, koordinátor výzvy Zachraňme lesy, uvedl:
”Miliardy korun, které bude výsadba lesů stát, přijdou vniveč, pokud nezajistíme snížení stavů zvěře, která sazenice spásá a do lesů se nedostanou pestré druhy stromů, které mají ve vedru šanci na přežití. Ministerstvo zemědělství již prokázalo, že o potřebnou změnu nestojí, přestože mu to uložila vláda i strategické lesnické dokumenty. Naději pro lesy tak představují pozměňovací návrhy lesního zákona od poslaneckého tria Pekarová, Fialová a Holomčík.”

Kontakty:
Jan Skalík, koordinátor výzvy Zachraňme lesy Hnutí DUHA, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/tiskove-zpravy/lesy-nevyhraly-jen-cast-snemovniho-vyboru-pro-zivotni-prostredi-nepodlehla

[2] https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/tiskove-zpravy/poslanci-poslankyne-dnes-zachranuji-nase-lesy