Často kladené otázky
Na Strakonicku startuje už dvacátý druhý ročník Týdnů pro les a divočinu. Během léta se v této součásti kampaně Zachraňme lesy přes sto dobrovolníků zapojí do práce při obnově zdravého lesa, harmonické kulturní krajiny i do vytváření míst pro divočinu. Týdny se letos uskuteční v osmi turnusech v cenných a chráněných územích napříč republikou od Bílých Karpat až po Šumavu. [1]
Týdny jsou součástí kampaně Zachraňme lesy [2], která mimo jiné prosazuje přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Jen v letošním roce bude dle vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce rozpadem ohrožena až polovina všech smrkových porostů [3]. I proto budou letos Týdny pro divočinu zaměřeny z velké části na pomoc během krize českých lesů.

První z týdnů začíná již nyní na Strakonicku, kde budou účastníci a účastnice proměňovat hospodářský les v porost s přirozenou skladbou stromů. Jedná se o jeden z pilotních projektů takzvané „preventivní přestavby porostů”. Lesy, jejichž druhová skladba se ještě před jejich rozpadem promění, již totiž plošně neodumřou. Následují turnusy, během kterých budou účastníci a účastnice chránit semenáčky před okusem spárkaté zvěře na Králickém Sněžníku a v okolí  Hořic. Ve spolupráci s Městem Albrechtice a tamní Lesní správou státního podniku Lesy ČR se uskuteční dva turnusy, které se zaměří především na obnovu kalamitních holin za pomoci břízy. V srpnu dobrovolníci přispějí k obnově rašelinišť na Šumavě a v Radějově se pak popasují se stavěním oplocenek a značením doupných stromů, v nichž nacházejí úkryt drobní živočichové. Dobrovolníci tak napnou síly při likvidaci invazních dřevin, údržbě turistických stezek či mapování výskytu chráněných živočichů. Kromě práce na mě čekají i odborné přednášky, exkurze a další vzdělávací program.

Za dosavadních dvacet jedna ročníků se do pomoci přírodě zapojilo 2 041 účastníků, kteří společně odpracovali téměř 73 000 hodin. Týdny pro les a divočinu jsou dnes pro už stovky lidí synonymem nezapomenutelného pobytu v přírodě, aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině. Během loňského ročníku se na turnusu v Městě Albrechtice začalo s výsevem břízy jako způsobem, jak nastartovat růst lesa na vyprahlých holinách po rozpadu smrkových monokultur. V letošním roce se pak pomoc rozpadajícím se lesům rozšiřuje již na několik týdnů.
Týdny pro les jsou součástí kampaně Zachraňme lesy, která nyní spojuje více než 43 000 lidí v apelu na poslance a poslankyně, aby do nynějších změn zákona o lesích zahrnuli větší zvýšení podílu listnatých dřevin, omezili holoseče a zabránili okusu mladých semenáčků přemnoženou zvěří.

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu řekla:
„Jako každý rok i letos je zájem o účast na Týdnech velký. Hlásí se nejen studenti, ale také zaměstnaní lidé, kteří na Týdnech tráví svou dovolenou. Během pobytu v přírodě si odpočinou, seznámí se s novými lidmi a zároveň pomohou ochraně české přírody.“

Jan Skalík, vedoucí programu Krajina, Hnutí DUHA vysvětluje:
„Stovky dobrovolníků ukazují, že lesům lze při jejich obnově poměrně snadno a výrazně pomoci. Nemá-li ale jejich práce přijít vniveč, musí politici podpořit v zákoně o lesích pestřejší druhovou skladbu, snížení velikosti holosečí i škod zvěří. My tady v terénu děláme svou práci, dělejte vy ve Sněmovně tu svou!”

Kontakty:

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu, 778 703 735,
tydnyprodivocinu@hnutiduha.cz
Jan Skalík, vedoucí programu Krajina, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz
Lukáš Rolf, média a komunikace, 770 159 162, lukas.rolf@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Termíny Týdnů pro les a divočinu:
29. 6. - 6. 7. 2019 Kaletice, Strakonicko
13. 7. - 20. 7. 2019 Králický Sněžník, CHKO Jeseníky
14. 7. - 21. 7. 2019 Hořice, Český ráj
20. 7. - 27. 7. 2019 Město Albrechtice, Moravskoslezský kraj
10. 8. - 17. 8. 2019 Soumarský most, Šumava
17. 8. - 24. 8. 2019 Město Albrechtice, Moravskoslezský kraj
24. 8. - 31. 8. 2019 Radějov, Bílé Karpaty
26. 8. - 1. 9. 2019 Osoblažsko, Moravskoslezský kraj
Podrobnosti zde: www.zachranmelesy.cz/tydny-pro-les
[2]  Více informací o výzvě Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz
[3] http://www.silvarium.cz/lesnictvi/podle-brabce-muze-byt-letos-napadeno-kurovcem-500-000-ha-smrkovych-lesu

Týdny pro les a divočinu jsou v roce 2019 podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Pardubickým krajem a dárci Hnutí DUHA.