Často kladené otázky
  • Alt

Další nezbytná opatření pro obnovu lesů čekají na nový zákon

Novela lesnického zákona, kterou v půlce září schválila Poslanecká sněmovna, řeší nejzávažnější problémy současného lesnictví. Dnes tuto podobu jasnou většinou 53 hlasů senátorky a senátoři přijali. Další důležité úpravy, bez nichž bude budování pestrých lesů obtížné, musejí počkat na další legislativní změny.
Návrhy na změnu

Poslanecká sněmovna schválila minulý měsíc na návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), Evy Fialové (ANO) a Radka Holomčíka (Piráti) a jejich kolegů několik důležitých pozitivních změn zákona o lesích [1], především odblokovala řešení přemnožení spárkaté zvěře tím, že změnila způsob plánování lovu tak, aby postupně došlo k vytvoření rovnováhy mezi stavem lesa a počty zvěře. Bez toho by nebylo vůbec možné obnovit lesy v pestré druhové skladbě a s využitím přirozeného zmlazení. Miliardy investované do obnovy lesů by byly doslova vyhozené oknem, protože přemnožená zvěř spase nebo poškodí většinu vysázených listnáčů a jedlí [2].

Pro obnovu zdravějších a odolnějších lesů je však nutné podniknout i další nezbytné kroky. Proto minulý týden doporučil senátní Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu doplnění poslanecké verze novely o dvě další úpravy – prodloužení lhůt pro zalesnění a umožnění lovu bez doprovodu [3]. O těchto návrzích se ale nakonec dnes v Senátu vůbec nehlasovalo.

Senátorky a senátoři dnes jasnou většinou podpořili nejnutnější změny v našich lesích, bez nichž by byla obnova stále se zvětšující plochy holin nemožná. I když lesnická legislativa potřebuje celou řadu dalších změn tak, aby odpovídala znalostem 21. století, je dnešní výsledek nadějný krokem pro ozdravení celého lesnického sektoru,“ říká Jiří Beneš, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA. „Ministerstvo zemědělství nyní připravuje novelu zákona o myslivosti a novou koncepci českého lesnictví. V těch má příležitost napravit další překážky zabraňující pěstování pestrých a odolných lesů.“

A co malí vlastníci lesů?

Na přijetí novely je také vázáno vyplácení kompenzací soukromým vlastníkům lesů za propad cen smrkového dříví na trhu [4]. Podmínky pro získání těchto finančních prostředků však Ministerstvo zemědělství nastavilo doslova kontraproduktivně tak, že z něj jsou vyloučení malí vlastníci. Hnutí DUHA doporučuje připravit systémovější řešení podpory vlastníků lesů: platby na hektar za míru plnění ekosystémových funkcí lesa, která souvisí se způsobem hospodaření.Změny obsažené v dnes podpořené novele lesního zákona jsou součástí výzvy Zachraňme lesy, kterou podepsalo již přes 62 200 lidí a výzvy Vědci pro les [5], k níž se připojilo přes 450 odborných pracovníků včetně desítek univerzitních profesorů, profesorek, docentů a docentek.

Poznámky:
[1] https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/poslanci-dnes-udelali-vyznamny-krok-k-uzdraveni-nasich-lesu

[2] Podle poslední Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky (2015) bylo celkové poškození mladých stromků 58,7 % - tj o 15 % více než v roce 2010 a odhaduje se, že od roku 2015 dochází k dalšímu nárůstu poškození mladých kultur. Meliorační a zpevňující dřeviny (tj. listnáče a jedle) jsou poškozované zvěři více než smrky – průměrně jich je poškozeno 64 %. Medián je 74,7 – tzn., že na polovině území ČR je poškozeno více než 75 % (3/4) mladých listnáčů a jedlí. Percentil 75 je 97,1, tzn., že na čtvrtině území republiky jsou zvěří poškozené skoro všechny MZD - mladé listnáče a jedle (97,1 %).

[3] https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/v-senatu-dnes-svitla-dalsi-nadeje-pro-pestrejsi-odolnejsi-lesy

[4] více o dotačnímu programu pro soukromé vlastníky lesů: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/financni-prispevky-na-kurovcove/pravidla-financniho-prispevku-na.html

[5] výzva Vědci pro les: https://vedciproles.webnode.cz/