Často kladené otázky
  • Alt
Předseda vlády Andrej Babiš se společně s ministry svého kabinetu včetně ministrů zemědělství a životního prostředí ve středu seznamoval s příčinami a následky kůrovcové kalamity v lesích na Vysočině. Přítomní se jednoznačně se shodli na potřebě finanční podpory soukromých vlastníků lesů při obnově lesa a nutnosti budovat nové lesy v takové skladbě, která bude v budoucnu odolnější vůči obdobným kalamitám. Představené kroky jsou však nedostatečné, je nutná mnohem rozsáhlejší změna systému lesnického hospodaření.
Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) na místě uvedl: „Snažíme se o pestrost lesů. Podporujeme vlastníky při snaze o dosažení pestrosti, různorodosti, při různé věkové skladbě tak, aby lesy byly odolnější vůči kůrovci. Snažíme se i změnit model obchodování se dřevem ve státním podniku Lesy ČR. Děláme spoustu dalších opatření.”
 
Richard Brabec (ANO), ministr životního prostředí, dodal: „Bavíme se o tom, co bude, až skončí válka s kůrovcem. Je hrozně důležité, aby se sázely nové lesy. Aby se změnila druhová skladba, jak o tom již mluvili pan premiér i pan ministr zemědělství.”
 
Bohužel přítomní zákonodárci neinformovali přítomné novináře o dalších nutných změnách, bez nichž není současné hospodaření v lesích dlouhodobě udržitelné. Generálním ředitelem Lesů ČR Josefem Vojáčkem představené aktivity tohoto státního podniku v podobě prodeje kalamitního dříví do Číny a pořádání exkurzí po lesích pro veřejnost mají prachbídný vliv na zajištění zdravých lesů a řešení problémů českého lesnictví. Stejně tak ani přislíbené dotace na výsadbu semenáčků nepředstavují funkční řešení stávajících problémů.Jelikož však dosavadní kroky Ministerstva zemědělství neodpovídají dnešním proklamacím ministra Tomana a navíc stále neřeší příčinu problému, je nutné ještě hlasitěji apelovat na naše zákonodárce, aby dnes vyřčená slova zakotvili do novely lesního zákona. Připojte se proto k výzvě Zachraňme lesy, která přináší balíček opatření, jež zajistí odolné a pestré lesy.