Často kladené otázky
  • Alt
Poslanci a poslankyně právě zamítli pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na rok 2019, které předložil poslanec Stanislava Blaha (ODS) [1] a skupina poslanců SPD [2]. Požadovali zvýšit dotace na lesní hospodaření z 620 milionů na 5,8 miliard korun. Z toho měly být celkem dvě miliardy přesunuty z programů Dešťovka a Nová zelená úsporám z rozpočtu Ministerstva životního prostředí, kde efektivně pomáhají lidem se šetrnějším hospodařením s vodou a energiemi v domácnostech. Poslanecká sněmovna dnes před schválením státního rozpočtu na rok 2019 ve třetím čtení hlasovala o jeho změnách [3].
Podle Hnutí DUHA je kvůli krizi lesů podpora vlastníků potřebná. Není však možné brát ji z jiných programů ve sloužících ve prospěch ochrany krajiny, životního prostředí či klimatu. Podpora vlastníkům také musí být cílená tak, aby skutečně vedla k ozdravení našich lesů a předcházela dalším kalamitám. Dotace na zalesnění proto musí vést k věkově a druhově pestrým lesům. Je potřeba podporovat přirozené zmlazení a přípravné dřeviny, a naopak nepodporovat lesy obhospodařované holosečemi a zalesňování nepůvodními stromy. Jde  například o smrky v nižších a středních polohách. Návrh potřebných dotací pro lesní hospodářství předalo Hnutí DUHA vládě v balíčku komplexních řešení “Co dělat, abychom zachránili naše lesy”.Pokud by dotace podpořily výsadbu smrku, tam, kde nyní hyne, nebo by podporu dostali vlastníci, kteří hospodaří holosečně či udržují odvodnění lesů, jednalo by se o jednoznačný příklad dotací přispívajících k založení nové kalamity v budoucnosti.

V následujícím roce se objem stromů napadených kůrovcem pravděpodobně více než zdvojnásobí [4]. Státní podpora v návaznosti na nadcházející rozpad lesů vytváří důležitý prostor pro přeměnu porostů na trvale udržitelné lesy, které již nebudou na dotacích závislé. Aby k této přeměně porostů mohlo dojít a stát již nadále nemusel lesy subvencovat, musí být součástí závazku při přijetí dotace zvýšení podílu listnáčů a jedle a zároveň závazku dodržovat „zásady dobré praxe” nad požadavky současné zastaralé legislativy, která naléhavě potřebuje změnu.Naše lesy nezbytně potřebují nová pravidla, dotační politiku i zakotvení veřejného zájmu při péči o lesy pro státní podnik LČR. Tyto požadavky dosud podpořilo přes 19 500 lidí ve výzvě Zachraňme lesy. Ta říká, jak by měly lesy vypadat, a uvádí i potřebné kroky na cestě k tomuto cíli.

Poslanci a poslankyně také zamítli další škodlivé návrhy ODS k návrhu státního rozpočtu, například na škrty pro ekologickou výchovu a vzdělávání dětí i dospělých či škrty v podpoře výroby čisté energie.

Poznámky:

[1] Návrh poslance Ing. Stanslava Blahy (ODS) http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=140359
[2] Návrh skupiny poslanců SPD (Zdeňka Podala, Karly Maříkové, Miloslava Roznera, Jaroslava Holíka, Jiřího Kobzy, Jiřího Kohoutka, Radka Kotena). Poslanec Radek Holomčík (Piráti) se od návrhu distancoval.  http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=140341
[3] Projednávání rozpočtu pro rok 2019 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=287&O=8
[4] http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/kurovcova-zkaza-komu-zdrazi-teplo-mlada-fronta-dnes