Často kladené otázky
Především díky hlasům ANO, KSČM a ČSSD dnes Poslanecká sněmovna opětovným přijetím novely zákona o drahách označila všechny stromy rostoucí v okolí drážních tratí za nebezpečné. V praxi tento cejch způsobí kácení stovek tisíc zdravých stromů. Statistiky Drážní inspekce však potřebu takto radikálního zásahu nepotvrzují.
Pro zachování současného přístupu ke kácení dřevin zvedli ruku zástupci a zástupkyně ODS, STAN, Pirátů, TOP 09, SPD, Jan Čižinský (KDU-ČSL), Jan Chvojka a Roman Sklenák (oba ČSSD).

Problematickou pasáž v § 10 [1] doporučil odstranit Senát právě kvůli neadekvátnosti navrhovaného řešení. Srážky vlaků se stromy [2] totiž v porovnání s dalšími typy dopravních nehod [3] nedosahují počtů, pro jejichž řešení by bylo nutné sáhnout k rozsáhlému pokácení stovek tisíc zdravých stromů se značnou ekologickou hodnotou.

Poslanecká sněmovna však nakonec uvěřila argumentům Federace strojvůdců, která prosadila rozsáhlé kácení stromů do zákona o drahách ve spolupráci s poslancem Martinem Kolovratníkem [4]. Hnutí DUHA upozorňovalo, že kromě železnic se kácení týká také stromů ve městech - podél tramvajových, trolejbusových a lanových tratí [5]. Otázkou zůstává, jak správci tratí nutnost pokácení značného množství stromů personálně zajistí. Již v současnosti nezvládají odstraňovat rizikové stromy. Povinnost kácet i ty zdravé může způsobit, že bude docházet k ještě větším zpožděním při odstraňování stromů, které pro bezpečnost provozu na trati představují skutečné riziko a tím pádem se zvýší počet střetů vlaků se stromy.

Novela zákona neupravuje postup na pozemcích, určených k plnění funkcí lesa. Majitelé lesních pozemků vynakládají značné finanční prostředky na výsadbu a ochranu malých stromků. Ovšem pokácet je budou muset ve chvíli, kdy by se jen špička stromku při svém teoretickém pádu mohla dotknout kolejnice. To zaručuje značnou dlouhodobou finanční ztrátu všem majitelům lesních pozemků podél železnice.

Vhodným opatřením po vykácení stromů kolem tratí se jeví převod těchto lesů na takzvané výmladkové lesy neboli tradiční pařeziny. Tyto nízké druhy lesa neohrožují cestující ani tratě a mohou být výhodným způsobem zisku ze dřevní hmoty. Dřevo ve výmladkových lesích se kácí již po třiceti či čtyřiceti letech a tak tyto porosty nemohou nikoho ani teoreticky svým pádem ohrozit. Dalšími výhodami výmladkových lesů jsou nulové náklady na obnovu porostu, protože stromy odrůstají samovolně z kmenů. V pestrých listnatých výmladkových lesích navíc prosperují motýli, hmyz, ptáci a další druhy zvířat a rostlin.  

Jiří Beneš, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA, řekl:
„Dnešní ortel Sněmovny je vskutku děsivý, do naší legislativy vnáší princip kolektivní viny. Značné odlesnění v okolí drah lze však využít k přechodu na stanovištně vhodný způsob hospodaření. Nízký les, který by se obnovoval z pařezů lip, habrů a dalších listnatých stromů, vytvoří pestré přírodní podmínky kolem tratí, přinese palivo a rychlejší zisk malým vlastníkům a obcím. Navíc je bez pochyby zcela bezpečný pro cestující i personál vlaků.”

Kontakty:
Jiří Beneš, pracovník programu Krajina Hnutí DUHA, 606 078 021, jiri.benes@hnutiduha.cz
Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] nově uvedená věta v § 10: „Stromoví a jiné porosty, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, jsou stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy nebo provozuschopnost dráhy.” Při této formulaci zákona je totiž v zájmu správce železniční dráhy nenechat na sobě zodpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu a nechat všechny stromy v dosahu tratě pokácet.

[2] Údaje Drážní inspekce ke škodám způsobených srážkami vlaků se stromy:
 
rokpočet událostíusmrcené osobyzraněné osobyhmotná škoda
201977038 826 658 Kč
2018830210 223 208 Kč
201787017 274 280 Kč
201653005 825 139 Kč
201574025 418 731 Kč
201466018 797 833 Kč
 
[3] více na: https://www.czrso.cz/clanek/pocet-srazek-se-zveri-se-za-5-let-temer-zdvojnasobil/?id=1745

[4] více na:
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stromy-u-trati-jsou-nebezpecne-tvrdi-strojvudci.loni-spadlo-612

[5] více na: https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/tiskove-zpravy/novela-zakona-o-drahach-muze-vest-ke-kaceni-stovek-tisic-zdravych-stromu