Často kladené otázky
  • Alt
„Pane ministře, přepracujte tzv. invazní novelu tak, abyste zajistil zachování pravomocí orgánů ochrany přírody na stávající úrovni a neumožnil přijetí změn, jež by znamenaly nekontrolovatelnou výsadbu douglasky tisolisté a kácení stromů ve městech, hromadné vypouštění nepůvodních druhů ryb a s tím spojená rizika pro naše životní prostředí.” Tak lze shrnout požadavky lidí, kteří za poslední týden napsali více než 200 dopisů ministru životního prostředí Richardu Brabcovi [1].
V říjnu předložil ministr Richard Brabec Legislativní radě vlády novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, jejímž hlavním cílem je implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů [2]. Nad rámec tohoto nařízení však novela obsahuje několik škodlivých změn, které výrazně ohrozí naše životní prostředí [3].

Případné schválení předložené verze novely by otevřelo dveře rozsáhlé výsadbě monokultur nepůvodního druhu stromu douglasky tisolisté. Obdobně by orgány ochrany přírody ztratily kontrolu nad vypouštěním mnoha druhů geograficky nepůvodních druhů ryb. Ministr Brabec chce také prosadit výjimku z povolovacího režimu kácení dřevin v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace. Vzhledem k hustotě vodovodní a kanalizační sítě, které navíc často vedou pod pozemními komunikacemi, by to umožnilo porážet tisíce stromů v zastavěných územích obcí bez řádného posouzení nezbytnosti kácení.

Na Richarda Brabce se se žádostmi o přepracování novely obracejí také odborníci ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu [4], Českého svazu ochránců přírody [5] a  společným dopisem spolu s Hnutím DUHA i ekologické organizace - Česká společnost ornitologická, Koalice pro řeky, Beleco, Děti Země a Calla [6].

Obavy z navržených změn vyjádřují lidé, například  přímo v emailech ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi prostřednictvím kampaně Zachraňme lesy [1]. Dopisy za několik prvních dní odeslaly již přes dvě stovky lidí.

Jiří Beneš, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA, řekl:
Ochrana naší krajiny před nekontrolovaným rozšiřováním invazních druhů. To byl původní záměr tzv. invazní novely. Richard Brabec však zcela proti jejímu smyslu a nad požadovaný rámec připravuje půdu pro rozsáhlou výsadbu douglasky tisolisté. Nepochopitelná je také jeho snaha o omezení kompetencí ochrany přírody při vypouštění nepůvodních druhů ryb a kácení městské zeleně. V zájmu ochrany přírody je přepracování novely tak, aby tyto škodlivé změny neobsahovala. Ministr životního prostředí jako kompetentní osoba v této oblasti by měl neprodleně zájmy ochrany přírody vyslyšet a invazní novelu opravit.”

Jakub Zika ministrovi Brabcovi napsal:
Vzhledem k tomu, že se chystá projednání "invazní novely", musím Vás poprosit o stažení této novely týkající se nadměrného vysazování nepůvodních druhů do našich lesů a cizokrajných ryb do našich vod. Pokud se tak nestane, může to naše lesy a obecně přírodu výrazně ohrozit. Je důležité nekoukat jen na pozitiva, která tato novela přináší, ale připustit si i negativa, která jsou poměrně zásadní.”

Jindřich Sojka napsal:
Nápravu špatného lesního hospodářství není správné hledat v introdukci a velkoplošném pěstování cizokrajných a potenciálně invazních nebo ostatní druhy vytlačujících druzích dřevin (nejde jen o douglasku). Je nutné minimalizovat monokulturní způsob hospodaření a naopak snažit se o co nejpestřejší druhovou skladbu.”

manželé Titlbachovi napsali:
Zabraňte prosím snížení ochrany naší přírody a stáhněte prosím z projednávání ve vládě "invazní novelu" zákona o ochraně přírody a krajiny. Ponechte prosím státní ochraně přírody a krajiny možnost zasáhnout v případě nevhodného nebo nadměrného vysazování nepůvodních druhů - douglasky do lesů a cizokrajných ryb do našich vod. Také prosím o zachování současného způsobu ochrany zeleně v sídlech.”

Sabina Trněná napsala:
Prosím Vás o snahu zachovat naši přírodu v co nejpřirozenější podobě a minimalizovat zásahy do jejích ekosystémů a také o ponechání stávajícího způsobu péče o zeleň ve městech. Je mi pouhých 18 let a děsí mě představa, že bych musela v budoucnu přihlížet následkům, které by z této novely plynuly a neměla šanci tomu již zabránit.”

Kontakty:
Jiří Beneš, pracovník programu Krajina, Hnutí DUHA, 606 078 021, jiri.benes@hnutiduha.cz
Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://zachranmelesy.cz/cs/chceme-lesy-ne-plantaze-pane-ministre#form

[2] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBANEWTVL

[3] https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/tiskove-zpravy/ceskym-lesum-hrozi-moznost-pestovani-monokultur-nepuvodni-douglasky-tisoliste

[4] http://www.szkt.cz/images/stories/dokumenty/2019/Oteven_dopis_ministrovi_P_-invazn_novela_final.pdf

[5] http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=8628

[6] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/11/2019_11_21_dopis_brabec_invazni_novela.docx