Často kladené otázky

Kácení v NPR Boubínský prales nabralo v srpnu na intenzitě. Správa CHKO Šumava vydala výjimku, která umožňuje státnímu podniku Lesy ČR kácet kůrovcem napadené stromy na velké části rezervace. Intenzita ovšem pravděpodobně překročila i stanovená omezení. S posláním rezervace - ochranou divoké přírody a jejího vývoje to nemá nic společného.

Část pokácených stromů se z rezervace odváží pomocí těžké techniky, která poškozuje lesní půdu a někdy i stojící živé stromy. Na skládkách dřeva uvnitř rezervace i v jejím okolí kůrovec z části stromů vylétává, takže zásahy paradoxně spíše napomáhají jeho dalšímu šíření. Kromě přímého poškození rezervace hrozí i následné polomy, kvůli kterým vzniknou rozsáhlé holiny.

FOTOGALERIE


Rozsáhlé kácení v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Lesy ČR dělají z rezervace "ementál". Hrozí rozvrat zbylých stojících porostů větrem.
Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 
Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 Alt
 
Lesy ČR vykácely lesy v některých částech boubínské rezervace již v předchozích letech.
Alt
 
Alt
 
Alt

Do Národní přírodní rezervace Boubínský prales vjíždí těžká technika, aby část pokácených stromů vyvezla.
Alt
 Alt
 
Alt
 Alt
 
Alt

Při vytahávání dřeva i na skládách uvnitř rezervace z klád opadává kůra a kůrovec vylétává - tato praxe naopak pomáhá kůrovce ještě víc rozšiřovat. Obdobně je tomu i v hospodářských lesích v okolí. 
Alt
Alt


Tam, kde se proti kůrovci dříve nezasáhlo, jsou ponechané tlející kmeny domovem nesčetného množství organismů a pomáhají vyrůst novému lesu.
Alt
Alt

Boubínský prales měl být ponechán divoké přírodě. Celá řada výzkumů ukazuje, že právě takové biotopy se obnovují samy a lépe. Namísto kácení, které by poškodilo půdu i podrost a narušilo lesní mikroklima, je vhodné území NPR ponechat bez zásahu.

Napište vlastními slovy ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi (ministr@mze.cz) a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi (richard.brabec@mzp.cz) aby zastavili státní podnik Lesy ČR v dalším kácení a vytváření holin v boubínské rezervaci, chráněných oblastech v Jeseníkách, v Beskydech a dalších chráněných územích.
V situaci, kdy Lesy ČR nezvládají kácet kůrovcem napadené stromy všude jinde v republice v hospodářských lesích, stejně tak nebrání jeho dalšímu šíření a cena dřeva sotva pokryje náklady na kácení, je těžba v chráněných územích absurdní a neospravedlnitelná.