Často kladené otázky
Propouštění hasičů během požáru, aby se ušetřilo? Právě k takovému nápadu by se dala přirovnat plánovaná reorganizace struktury lesních správ v oblastech zasažených kalamitou na severu Moravy, kterou plánuje státní podnik Lesy ČR. Ke kritice odborníků, nezávislých lesníků a místních samospráv se v posledních dnech přidali i samotní zaměstnanci státního podniku.
Text: Tereza Juráková
Foto: Jana Kudrnová

Lesy ČR plánují netransparentní reorganizaci

Státní podnik Lesy ČR (LČR) připravuje výraznou reorganizaci struktury z důvodů finanční úspory. Změny by měly vejít v účinnost 1. ledna 2021 a vést ke zrušení všech 11 krajských ředitelství, zřízení 7 nových oblastních ředitelství, zrušení 7 správ toků a 3 lesních správ. (1, 2)

Podmínky, za jakých k rozhodnutí o změnách struktury podniku došlo, jsou ovšem pochybné a netransparentní. (3) Probíhající změny nejsou ani v souladu se strategií rozvoje Lesů ČR na období 2019-2024. Rozhodnutí chyběla diskuze s odbornou veřejností a se zaměstnanci, která by měla být součástí takto zásadní proměny státního podniku. (2) Tento postup vyvádí veřejné lesy z možnosti dohledu veřejnosti a ohrožuje smysl státního podniku.

 
Alt

Snížení kapacity v kalamitních oblastech ohrozí kvalitu hospodaření

Hrozící změny budou mít negativní vliv na kvalitu hospodaření a péči o les v důsledku vzniku velkých lesních správ, které jsou obtížněji říditelné. (2, 3) Sloučení by se navíc mělo týkat lesních správ na severní Moravě, které patří k lesním správám s největším zatížením kalamitou. Jedná se tedy o oblasti, které jsou křehké a vyžadují pečlivou péči s důrazem na obnovu lesů. Důsledkem slučování lesních správ by bylo také snížení počtu dobře fungujících honiteb a jejich pronájem podnikatelům, v jejichž zájmu je vysoký počet trofejních jelenů, nikoliv zdravý les. (3)

 
Alt

Plánovaná reorganizace vyvolává kritiku i otázky

Svůj nesouhlas s plánovanou reorganizací LČR vyjádřila řada starostů z Čech a Moravy (5), mikroregiony Libereckého kraje, Správa CHKO Český ráj (2, 4) a dále také odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně. (2)

Vedení Lesů ČR bylo také osloveno z řad svých zaměstnanců z rušené správy v Loučné nad Desnou, kteří se v dopise ptali na důvody a podrobnosti organizačních změn podniku. Odpovědí se jim ovšem nedostalo. (6)
 

Pomůže tlak veřejnosti a zaměstnanců?

Stále ovšem nemusí být pozdě a rozhodnutí sloučit správy lze vzít zpět. Agenda předávání funkcí a slučování pracovišť se doposud nerozjela a došlo pouze k formálním změnám.

 
Alt

ZDROJE:
  1. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lesy-cr-kvuli-usporam-zrusi-krajska-reditelstvi-cast-lesnich/r~09f94ca4e1de11ea95caac1f6b220ee8/
  2. https://www.ldf.mendelu.cz/33154n-statni-podnik-lesy-cr-chysta-radu-organizacnich-zmen
  3. https://www.hnutiduha.cz/aktualne/utajovana-reorganizace-statnim-lesum-neprospeje?fbclid=IwAR3YoCsv_iY7uwQ5PNf4DriPKgLiep8qnWQcQCk3rfTObSKsY06J7FesQaY
  4. http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/mikroregiony-v-libereckem-kraji-nesouhlasi-s-reorganizaci-lesu-cr-ctk
  5. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/starostove-miri-za-tomanem-ruseni-lesnich-sprav-lze-vsak-tezko-zastavit-128739#dop_ab_variant=335301&dop_req_id=rJboGHxa4Ev-202011111922&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
  6. https://www.lesybezvize.cz/2020/10/31/633/