Často kladené otázky

Poslanci dnes udělali významný krok k uzdravení našich lesů Další příčiny lesní kalamity musí dořešit Senát

Poslanecká sněmovna dnes podpořila část pozměňovacích návrhů k novele zákona o lesích, které by mohly vést k pěstování pestrých a odolnějších lesů. Další důležité návrhy ale zůstaly nevyslyšeny.
Poslanci především odblokovali řešení přemnožení spárkaté zvěře a změnili způsob plánování lovu tak, aby postupně došlo k vytvoření rovnováhy mezi stavem lesa a počty zvěře. Bez schválení tohoto návrhu by nebylo možné obnovit poškozené lesy v pestré druhové skladbě a s využitím přirozeného zmlazení. [1]

Poslanci dále schválili návrh, který omezí odvážení těžebních zbytků tam, kde lesy nemají dostatek živin a umožní ponechání určitého množství starých stromů na dožití a k zetlení. To je důležité pro ochranu lesní půdy, druhovou bohatost a tím i odolnost lesů. [2] Poslanci rovněž schválili pojistku, která zamezí případným návrhům na rozprodej veřejných lesů. [3] 

Poslanci sice neschválili velmi důležitý návrh na odložení lhůty k umělému zalesnění – aby se lesy mohly obnovit samy přirozeně nebo s pomocí takzvaných přípravných dřevin jako je bříza, jeřáb či olše – což je velmi důležité pro zvýšení odolnosti a věkové rozrůzněnosti budoucích lesů. Ministr zemědělství Miroslav Toman ale při jednání s Hnutím DUHA přislíbil, že odklad lhůt k zalesnění ve všech našich lesích zajistí do doby, než bude připraven úplně nový lesní zákon, jiným způsobem – opatřením obecné povahy.

Poslanci bohužel neschválili další pozměňovací návrhy, které by zajistily posun k vhodnější druhové skladbě českých lesů, omezily úmyslné holoseče a tím přispěly k ochraně lesní půdy nebo které by zastavily nesmyslné proplácení takzvané újmy podniku Lesy ČR za omezení těžby v chráněných územích, které má nyní fatální dopady v kalamitou postižených chráněných oblastech (například Jeseníkách, kde Agentura ochrany přírody povoluje výjimky k porušení zákona a poškození vzácných lesů plošnou holosečnou těžbou). Nebyl schválen ani pozměňovací návrh, který by pomohl lesníkům, kteří chtějí hospodařit přírodě blízkými způsoby. Ministr Toman nicméně slíbil, že ministerstvo zemědělství zahájí okamžitě přípravu úplně nového lesního zákona. Hnutí DUHA i stovky vědců a odborných pracovníků upozorňují, že současný lesní zákon vede k holosečnému hospodaření se stejnověkými monokulturami.

Podstatné změny pro obnovu odolnějších lesů navrhli Markéta Pekarová Adamová a Vlastimil Válek (TOP09), Eva Fialová a Jan Schiller (ANO), Radek Holomčík a Dana Balcarová (Piráti). Tyto návrhy, které by zajistily kompletní obnovu lesů, dosud podpořilo je přes 61 000 signatářů kampaně Zachraňme lesy [3] a také přes 400 vědců a odborných pracovníků včetně 25 profesorů a 40 docentů ve výzvě Vědci pro les. [4] 

Všechny důležité pozměňovací návrhy podpořili při dnešním hlasování Piráti. Velkou část z nich pak i TOP09, část KDU-ČSL, ČSSD, STAN a někteří poslanci ANO a KSČM. Ostatní strany a poslanci hlasovali jen pro některé z nich.  

Jaromír Bláha, expert programu Krajina z Hnutí DUHA řekl:
„Děkujeme více než 61 tisícům lidí, kteří podpořili výzvu Zachraňme lesy a těm, kteří napsali poslancům. Zejména díky obrovské veřejné podpoře se dnes podařilo poslance přesvědčit k přijetí alespoň dvou klíčových návrhů a třetí přislíbil ministr Toman vyřešit jinak. Důležitá je také pojistka proti rozprodeji veřejných lesů. Budeme žádat senátorky a senátory, aby lesní zákon dále vylepšili.”

„Poslankyně a poslanci udělali důležitý krok k záchraně lesů. Ministerstvo ale musí v úpravách legislativy pokračovat a až připraví úplně nový lesní zákon, tak do něho dnes neschválené změny promítnout, jinak  budou české lesy hynout i v budoucnu. Budeme dále usilovat o další změny v legislativě, dotační politice a způsobech nakládání se státními lesy.”

Poznámky:
[1] V hlasování návrh podpořili všechny parlamentní kluby kromě SPD http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71020&l=cz
[2] V hlasování návrh podpořili téměř všichni poslanci a poslankyně http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71019&l=cz
[3] V hlasování návrh podpořili téměř všichni poslanci a poslankyně
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71005&l=cz
[4]  www.zachranmelesy.cz
[5] https://vedciproles.webnode.cz/