Často kladené otázky
  • Alt
Ministerstvo zemědělství vypsalo dne 30. 12. 2021 výběrové řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy ČR poté, co tehdejší dočasný ministr Marian Jurečka odvolal z této funkce Josefa Vojáčka. Lesy ČR byly předtím vystaveny kritice zejména kvůli necitlivým způsobům hospodaření v některých oblastech a chráněných územích a způsobu zadávání veřejných zakázek velkým těžařským firmám.
Ministerstvo zemědělství vypsalo dne 30. 12. 2021 výběrové řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy ČR poté, co tehdejší dočasný ministr Marian Jurečka odvolal z této funkce Josefa Vojáčka. Uzávěrka pro přihlášky byla už 16. 1.! O novém má být jasno již koncem února..

Lesy ČR byly předtím vystaveny kritice zejména kvůli necitlivým způsobům hospodaření v některých oblastech a chráněných územích a způsobu zadávání veřejných zakázek velkým těžařským firmám.

Organizace Hnutí DUHA, Transparency Int., Milion chvilek, Rekonstrukce státu a zástupci iniciativy Vědci pro les uvítali, že nová vláda ihned zahájila změny v  s.p. Lesy ČR a doufají, že směřují k naplnění programového prohlášení vlády, které m.j. uvádí  „ve státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa“ a slibuje i další pozitivní kroky (citace v přiloženém dopisu).

Lesy jsou základní složkou životního prostředí a zásadním způsobem ovlivňují život v krajině, místní klima, schopnost krajiny zadržovat vodu a brání jejímu vysušování, při zachování rozmanitosti hospodářských způsobů chrání také biologickou rozmanitost. Volba ředitele státní organizace bude mít zásadní dopad na fungování státního podniku a tím i plnění všech těchto funkcí více než 44 % českých lesů.

Výběrové řízení ale podle výše uvedených organizací zatím neprobíhá dostatečně transparentně. Ministerstvo například nezveřejnilo zadání a tají jména uchazečů, není jasné, proč stanovilo velmi krátkou lhůtu k podání přihlášek (včetně vypracování koncepce).

Organizace Hnutí DUHA, Transparency Int., Milion chvilek, Rekonstrukce státu a zástupci iniciativy Vědci pro les proto včera zaslaly otevřený dopis ministrovi zemědělství Zdeňkovi Nekulovi a žádají jej o zveřejnění informací o zadání a průběhu výběrového řízení, uchazečích a jejich koncepcí.

„Jak je uvedeno i v programovém prohlášení vlády – lesy jsou naše národní bohatství - není tedy možné postupy v tak zásadním rozhodnutí dělat za zavřenými dveřmi“, píší mimo jiné v dopise.

AltAltAltAlt