Často kladené otázky
Při procházkách v lesích nezřídka narazíme na barevně označený strom. Tu formou geometrického útvaru, tam písmeny nebo čísly. Co tato označení znamenají a jaké vzkazy si jimi lesníci a těžaři předávají? Mnohé z nich mohou být zajímavé i pro vás, upozorňují například na strom s ptačím hnízdem nebo zvláště cenné území hodné ochrany. Znáte je všechny?
AltStrom určený k těžbě. Můžete narazit i na pruhy. Lesníci používají pruh jako označení pro firmy jako velké těžaře a puntík pro malé těžaře, kteří si vytěží motorovou pilou pár stromů na topení v domě či na chalupě. Ne každý se tohoto dělení drží. Pruhy jsou vhodnější i proto, že eliminují jejich “smazání” po těžbě harvestorem. Lesník tak má lepší kontrolu nad vytěženým dřevem.
AltVojenské lesy, označení oddělení.
AltHranice zvláště chráněného území. Takto jsou vyznačeny národní přírodní rezervace, přírodní rezervace či přírodní památky. Pokud před sebou vidíte dva červené pruhy, stojí mimo zvláště chráněné území. Vidíte-li na stromě jen jeden červený pruh, nacházíte se uvnitř zvláště chráněného území. A pozor! Do některých takto chráněných lokalit je vstup zakázán.
AltStřed lesní cesty, která může sloužit k několika účelům. Jako průsek v lese pro snadnější odstřel zvěře, cesta pro pohyb lesní mechanizace apod.
AltTyto šipky označují mysliveckou stezku. Když je budete následovat, zavedou vás k posedu.
AltTyto šipky označují mysliveckou stezku. Když je budete následovat, zavedou vás k posedu.
AltHranice dílce. Dílec je podjednotkou oddělení. Jeho hranice se vymezuje na základě podobnosti přírodních a hospodářských podmínek v lese.
AltHranice skládky. Takto lesník vyznačuje těžařům místo, na kterém mají povolené ukládat vytěžené stromy. Eliminuje tak případy, kdy by těžaři složením dřeva poškodili cenné území, například mokřad nebo mraveniště.
AltDoupný strom nebo strom s hnízdem. Někteří lesníci takto označují i stromy, které v lese zůstanou k rozpadu, tedy biotopové stromy. Většinou se jedná o listnáče, ale také jedle či modříny a označují se proto, aby je těžaři nepokáceli, když “jdou pro smrk”.
AltPřibližovací linka. Lesníci takto vyznačují cesty, po kterých mohou těžaři jezdit technikou. Většinou k nejbližší skládce.
AltOznačení stromu s vyvěšenou budkou. Lesníci mají každou budku evidovanou podle umístění v porostu lesa a je opatřena evidenčním číslem.Přibližovací linka. Lesníci takto vyznačují cesty, po kterých mohou těžaři jezdit technikou. Většinou k nejbližší skládce.
AltOznačení délky vyrobených sortimentů na skládce.
Alt
AltZnačení turistické trasy. Díky následování těchto značek (mezi bílými pruhy může být pruh v několika barvách – červený, zelený, žlutý, modrý) se v lese nikdy neztratíte. Jsou součástí propracovaného systému turistického značení tras v lese i mimo něj, který máme nejlepší na světě. Dole je označení studánky.
AltLesní vzkazovník. Lesníci na taková místa vyvěšují informace pro návštěvníky lesů. Dočtete se zde například o zvýšeném pohybu těžké těžební techniky, hrozbě pádu stromů, zákazu vstupu do lesů aj.
AltOznačení jednotek prostorového rozdělení lesa (JPRL): číslo-oddělení,  písmeno-dílec, číslo-porost, stáří porostu.
AltOtrávený lapák na kůrovce ve formě nabarvených trojnožek. Neničit. nesahat a neolizovat.
Každý lesník je tak trošku samorost a kromě značení srozumitelných napříč revíry, mají někteří i své značky. Těm rozumí jen oni. Pokud některou z následujících značek znáte, budete rádi, když nám napíšete, co znamená.