Často kladené otázky
Otevřela se příležitost, využijme jí - nebo bude s lesy zle. Právě teď se rozhoduje o tom, zda napravíme chyby a začneme v Evropě lesy lépe chránit a moudřeji hospodařit. Týká se to i našich lesů. Je ale potřeba, aby lidé řekli, jaké lesy chtějí a potřebují. Zatím v diskusi bohužel bodují více těžařské firmy. Prosíme, pomozte.
Návazně na schválení evropské Strategie ochrany biologické rozmanitosti, připravuje Evropská komise strategii, která by měla zajistit ochranu lesů. Evropský Parlament ale díky úspěšnému lobbingu skandinávských zemí a těžařských firem požaduje silné oslabení tohoto záměru, aby se mohlo pokračovat v dosavadních neudržitelných lesnických praktikách. Nyní probíhá oficiální konzultace s občany EU. Jejich názor bude muset Evropská komise zohlednit. Prosím napište do pátku 4.12 česky Váš názor a připomínky. Prosíme, věnujte teď lesům 15 minut času.
AltChceme lesy takovéto?
Nebo takovéto?
Čeho potřebujeme dosáhnout?

Je potřeba zajistit zejména přísnou ochranu dochovalým zbytkům evropských pralesů a lesů v přírodě blízkém stavu s vysokou biodiverzitou. Je potřeba změnit definici „udržitelného lesního hospodaření“ tak aby bylo skutečně udržitelné – v lesích je potřeba hospodařit přírodě blízkými způsoby. Musí se omezit holoseče, které ničí lesní půdu a tím i zásobárnu živin a uhlíku. Naopak je potřeba upravit hospodaření tak, v půdě ale i dřevě lesy vázaly více uhlíku než dosud. V souladu s Evropskou strategií ochrany biologické rozmanitosti je potřeba ponechat určitou část lesů bezzásahovou. Je nezbytné zamezit dotacím na spalování celých kmenů například v elektrárnách jako „bioenergie“ - dřevo je potřeba využít jako obnovitelnou surovinu ve stavebnictví či nábytkářství a ne jej pálit. Atd. Napište svými slovy, jaké lesy chcete a že Lesní strategie by měla plně vycházet z evropské Strategie ochrany biodiverzity.

Jak na to:
  1. Vytvořte si účet pro zasílání připomínek Evropské komisi (pokud jej už náhodou nemáte, český překlad webu lze zvolit vpravo nahoře): https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi Postupujte přitom podle pokynů, na českou verzi si lze web přepnout v menu nahoře.
  2. Komentáře k Evropské lesnické strategii následně zadáte po přihlášení zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-Forests-new-EU-strategy/addFeedback?p_id=12031233. Česká verze stránky je opět přístupná v menu nahoře.
Prosíme, přepošlete tuto zprávu lidem, kteří by také chtěli pomoci.
Děkujeme