Často kladené otázky
Sazeničky smrků a stínomilných buků i jedlí se sotva stačí zakořenit v lesní půdě a už usychají. Na holinách je beze stínu spaluje žár slunce a vysušená půda není schopná jejich mělké kořeny osvěžit. I jejich předchůdci zde uschly stejně, jako to čeká je. Oproti tomuto tragickému pohledu se jinde odehrává docela jiný příběh. Poblíž mateřských stromů bují svěží zeleň – semenáčky, které se zrodily cestou přirozeného zmlazení. Přesto někteří lesníci nedají na umělou výsadbu dopustit, proč?
Pokud ponecháme zrození nového lesa na přírodě, derou se ke světu zprvu zebrované břízy, košaté olše, jeřáby a další tzv. přípravné dřeviny. Rychle rostou i při nedostatku vody a ani slunce jim nevadí. I ony usychají, ale nepřízeň životních podmínek překoná dostatek z nich, aby poskytl stín i choulostivějším smrkům, bukům a jedlím, kteří by bez nich na odhalených holinách uschly. Sledujeme první krůčky budoucího, druhově i věkově pestrého a odolného lesa. 

Lesník přípravné dřeviny později proseká, aby měly dostatek světla především ty stromy, které může lépe prodat. V tu chvíli jsou natolik silné, že mají větší šanci přežít. Postup přirozeného zmlazení vyžaduje od lesníka trpělivost. Navíc nemůže ihned vykázat, že nevzhledné holiny zalesnil. Jeho trpělivost je ale obrovským vkladem do budoucnosti zdravého lesa, navíc je přirozené zmlazení v konečném důsledku ekonomičtější a ekologičtější. Že si dokážou přípravné dřeviny mnohem lépe poradit i v suchých obdobích, dokládají i aktuální poznatky ze Šternberska, jednoho z nejzasaženějších regionů.
 
Alt
Semenáčky z přirozeného zmlazení.
 
Alt
Uměle vysazené sazeničky.
 
Alt
Fotografie je z Nového města nad Metují. Lesníci tu pěstují pod smrky, které začínají usychat, podrost jedle a buku. Jsou připraveni. Až smrky uschnou, bude tu už vyrůstat mladý smíšený les. Mají zde výhodu, že v dospělém porostu sem tam nějaká dospělá jedle a buk jsou, takže stačí podpořit jejich přirozené zmlazení. Tam, kde není přirozené zmlazení, je potřeba smrkové porosty listnáči a jedlemi s časovým předstihem podsazovat.
 
Alt
Semenáčky z přirozeného zmlazení.
Alt
Uměle vysazené sazeničky.
 
Přesto se lesníci k přirozené obnově uchylují pouze na pětině vytěžených ploch v rámci celé České republiky.* Mnozí vysazují buky a jedle, aniž by jim poskytli stín přípravných dřevin, které navíc regenerují půdu poškozenou holosečemi. Snad stále věří tomu, že malé sazeničky, které přemístili z takřka ideálních podmínek pěstebních školek, se vypořádají se změnou prostředí a adaptují na vyprahlé holiny. Stejnou chybu však v minulosti udělaly předchácházející generace lesníků se smrky. Také je sázely ve velkém na nevhodná místa. S dopady se lesníci potýkají dodnes. Usychající buky a jedle nás naštěstí varují zavčasu. Teď jen jejich varování vyslyšet.

Kůrovec: letos ve trojím vydání

Je tu však jeden tvor, kterému sucho i oslabené stromy prospívají: lýkožrout. V minulých letech odhalil temnou stránku pěstování smrkových monokultur, když pod tíhou jeho apetitu a touhy po ovládnutí světa (ehm, to už přeháníme) museli lesníci vykácet celé kopce lesů, aby zabránili jeho rozmnožování. To stejné je čeká letos, kdy odborníci pro nedostatek srážek a nárůst sucha předvídají až tři generace lýkožrouta.

Problém přesto nevězí v tom, že by maličký, ale ohromně zajímavý brouček byl tak mocný, ale ve špatném nastavení hospodaření s lesy. Vysazovat smrk do nižších poloh, kde není jeho přirozené prostředí, neomluví ani ekonomický profit. A už vůbec se takový přístup nedá omluvit ve chvíli, kdy lesy přímo před našima očima hynou. A i přesto kromě buků a jedlí vysazují mnozí lesníci na holiny i smrky.

Pomozte lesům i vy

Pokud vám jde z tohoto článku hlava kolem a cítíte nutkavou potřebu lesům pomoci, přispějte finančně na aktivity Hnutí DUHA nebo s námi pojeďte na Týden pro les a divočinu vysévat pionýrské dřeviny, ochraňovat semenáčky před přemnoženými srnami a muflony nebo obnovovat šumavská rašeliniště. Výběr je pestrý a smysl obrovský.* více na: https://www.hnutiduha.cz/aktualne/vladni-zprava-o-stavu-lesu-potvrzuje-desivy-rozsah-jejich-hynuti