Často kladené otázky
  • Alt

Seriál: Problém? Vyřešen!

Aby lesníci ochránili mladé stromky před mlsnými zvířaty, musí je schovávat do oplocenek. Ani takto chráněné semenáčky nemají vyhráno. Poryvem větru na oplocenku spadne strom a cesta k lákavým pochoutkám je znovu volná. Pojďme si krátce říct, co při nálezu narušené oplocenky dělat.
Aby lesníci ochránili mladé stromky před mlsnými zvířaty, musí je schovávat do oplocenek. Ani takto chráněné semenáčky nemají vyhráno. Poryvem větru na oplocenku spadne strom a cesta k lákavým pochoutkám je znovu volná.
 
Lesníci oplocenky pravidelně kontrolují. Ovšem nemohou všechny obcházet každodenně. Pokud v lese objevíte poškozenou ochranu malých stromků, informujte o tom lesníka. A cítíte-li se dostatečně zdatní, můžete provést nouzovou opravu, která až do profesionálního zásahu zvýší ochranu stromečků. Postavte a podepřete kůly, opravte oka oplocenky.

Kontakt na správce lesa získáte buď na odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností, pokud se pohybujete ve státních lesích tak na webu Lesů ČR (www.lesycr.cz), u vojenských lesů na www.vls.cz.

Foto © Jíří Beneš