Často kladené otázky
Potřebujeme krásné, pestré a stabilní lesy. Lesy, které odolají suchu i kůrovci. Takové, které budou domovem celým společenstvím zvířat i rostlin, ne jen jednomu druhu. Namísto řešení příčin současné situace, které loni na podzim schválila Poslanecká sněmovna, se novelou zákona o myslivosti vracíme zpět k vidině holých kopců bez života.
Tento politický krok kritizuje Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a Hnutí DUHA. Upozorňují, že české lesy by neměly sloužit hospodářskému chovu. Dnešní lesy jsou poté královstvím početných stád mlsných srn, jelenů sika, daňků a dalších milovníků semenáčků listnatých stromů a jedlí, zárodků nového lesa [1].

Ministerstvo zemědělství chce z novely odstranit povinnost brát při lovu zvěře, který tak jako tak každoročně probíhá, ohled na současný stav lesa. Zamítá také, aby míru poškození lesa posuzoval nezávislý odborník povolaný státní správou [2].

V lese by měla panovat rovnováha

Buky, duby, jedle či javory dávají život mnoha druhům organismů – živočichům, houbám, květinám i bylinám, stromům a podobným. V lese, ve kterém panuje rovnováha, se daří všem, takové lesy však v případě schválení novely mysliveckého zákona neočekávejme. Ministerstvo zemědělství navíc svěřuje pravomoc lovu opět do rukou držitele a uživatele honitby. To však desítky let nefungovalo.

„Myslivost je jednou z českých kulturních tradic. Měli bychom se snažit, aby tato tradice byla akceptovatelná pro všechny — od samotných myslivců, přes zemědělce a lesníky, až po stále rostoucí ochranářsky zaměřenou veřejnost. V měnícím se světě musíme hledat nové přístupy i k tak tradičním oborům, jako je myslivost,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Zachování funkčního mechanismu pro určení plánů mysliveckého hospodaření podle míry poškození lesů požadují také ministerstvo životního prostředí, některé kraje, odborné lesnické organizace a vlastníci lesních i zemědělských pozemků. Ochranářské organizace při novelizaci zákona o myslivosti žádají také vyškrtnutí chráněných a ohrožených druhů zvířat ze seznamu zvěře, posílení práv malých vlastníků a řadu dalších změn.

„Přehodnotí na základě připomínek krajů a odborných organizací svůj návrh samo ministerstvo nebo budou muset opět zasáhnout poslanci?“ ptá se Jaromír Bláha, lesnický expert z Hnutí DUHA. „Když se tak nestane, tak na obnovu pestrých lesů můžeme zapomenout.”

Poznámky:

[1] Podle poslední Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky (2015) bylo celkové poškození mladých stromků 58,7 % – tj. o 15 % více než v roce 2010 – a odhaduje se, že od roku 2015 dochází k dalšímu nárůstu poškození mladých kultur. Meliorační a zpevňující dřeviny (tj. listnáče a jedle) jsou poškozované zvěři více než smrky – průměrně jich je poškozeno 64 %. Medián je 74,7 – tzn., že na polovině území ČR je poškozeno více než 75 % mladých listnáčů a jedlí. Percentil 75 je 97,1, tzn., že na čtvrtině území republiky jsou zvěří poškozené skoro všechny MZD – mladé listnáče a jedle (97,1 %).
[2] Návrh novely zákona o myslivosti: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBJYCUM9A