Často kladené otázky
Bratislavské městské lesy fungují od roku 1994 jako příspěvková organizace hlavního města Bratislava na Slovensku. Jejich úkolem je spravovat toto z 96% zalesněné území „s významnou zdravotní a rekreační funkcí” s důrazem na jeho využívání místními obyvateli. Jenomže vedení dlouho přísně dodržovalo předpisy lesního hospodaření, a i když využívali jednotlivý výběr stromů, kvůli velkým objemům těžby se to s oddychovou funkcí lesa dalo těžko skloubit. A kritiku obyvatel, kteří trávili v lesích svůj volný čas, často ignorovala. Až mnohaletou prací místních aktivistů a změnou ve vedení města se povedlo městské organizaci vydat novým směrem, kde návštěvníkům lesa naslouchá a uplatňuje přístupy blízké přírodě.

Na wikipedii se o Malých Karpatech dočteme: „Ide o nevysoké stredohorské pásmo dlhé asi 100 kilometrov. Malé Karpaty začínajú v Bratislave na Dunaji a tiahnu sa až po Nové Mesto nad Váhom. Vo svojom najširšom mieste dosahujú iba 16 kilometrov a výškové rozpätie pohoria je od 132 m n. m. na Dunaji po 768 m n. m. v najvyššom vrchu Záruby.” Nic extra zajímavého, řeknete si. Malé Karpaty jsou ale strategickým místem pro všechny obyvatele velkoměsta. Právě zde mohou relaxovat po práci na kole, vypravit se s dětmi na expedici nebo si se sousedy opéct buřta. Kromě lužních lesů v okolí Dunaje jsou to také jediné lesy v okolí – další pohoří jsou téměř sto kilometrů vzdálená.

Obyvatelé Bratislavy ani místní lesy to však dlouho neměli jednoduché. Jelikož se v lesích standardně hospodařilo, výlet do lesa se nejednou změnil v zablácené drama, které mnohé od dalších výletů odradilo. Kácelo se podle lesních plánů bez ohledu na význam toho kterého stromu či vliv na chráněné druhy v okolí. Omezování pohybu v některých lokalitách zároveň zvyšovalo nároky na další místa, kde se lidé shromažďují mnohem více.

 

 

 


Časem vzniklo několik místních iniciativ, které sdružovaly nespokojené občany a žádaly změny v přístupu k hospodaření. Jako první se povedlo dosáhnout společného vyznačování stromů ke kácení a asi před čtyřmi lety se iniciativy zasadily o přijetí limitů objemu těžby. Na zásadní změnu hospodaření bylo ale potřeba ještě počkat.


 

 

V listopadu 2018 byl zvolen za primátora Bratislavy Matúš Vallo, který v roce 2019 inicioval výběrová řízení na šéfy městských podniků včetně Městských lesů Bratislava. Novým ředitelem se stal Matej Dobšovič, který předtím působil právě v jedné z občanských skupin. 

Za poslední rok se už hospodaření v lesích kolem Bratislavy mění mílovými kroky: zásadní bylo identifikovat a vyčlenit různé typy zón, což se zrealizovalo ještě v roce 2019, a území je tak dnes rozdělené na Zónu kľudu (54 % území MLB), kde neprobíhá žádná těžba, Zónu Rekreační (42 %), kde jsou možné hospodářské zásahy, ale výlučně přírodě blízkými způsoby (účelový výběr). V praxi je objem těžby ještě výrazně nižší, než určuje předpis. Pokračuje se taky v zavedené praxi společného vyznačování s ochranáři. Nakonec je vyčleněna Zóna Intenzivní Rekreace (4 %), do níž spadají území, kde je možný citlivý rozvoj (například tam může být půjčovna kol či dětské hřiště). S pomocí ornitologů se navíc zmapovala hnízdiště vzácných druhů ptáků, kterým se při plánování těžby pracovníci cíleně vyhýbají.
 

 

Na celém území teď probíhá výlučně přirozené zmlazování bez umělé výsadby, přičemž se ponechávají vyrůst i tzv. nežádoucí dřeviny jako vrba, lípa nebo třešeň. V lesích se také nachází menší plochy smrkových monokultur, které se pozvolna rozpadávají a nahrazují je pionýrské dřeviny – do nich jsou cíleně zváni návštěvníci, aby mohli tento proces pozorovat. Organizace se také zavázala k tomu, že na území nebude používat chemické postřiky. Celková roční těžba byla v roce 2019 historicky nejnižší – méně než 5 000 m3 (přičemž celkově se na Slovensku objem těžby průběžně zvyšuje), zatímco roční přírůstek se odhaduje na 18 000 m3.

Velký důraz kladou bratislavské městské lesy i na spolupráci s ochranářskými sdruženími, na spolupráci s vědci, odborníky či ministerstvem a na vzdělávání návštěvníků. Díky tomu se například přesunulo ohniště mimo hnízdiště sokolů, obnovují se mokřady, opravují se rybníky a připravují se na návrat původních druhů ryb a zlepšuje se kvalita vody. Vědcům se poskytují plochy na výzkum, zmapovaly se toky srážkové vody z lesa i půdní eroze a aktuálně se připravují první opatření na zachycování vody v krajině. Vzdělávání se zaměřuje zejména na děti a v roce 2020 by mělo vzniknout nové centrum lesní pedagogiky. Kromě toho se začaly rozbíhat i exkurze pro dospělé – pozorování sov, motýlů nebo poznávání rostlin. Nicméně pro tento rok jsou aktivity pozastaveny kvůli epidemii koronaviru.

Jak říká ředitel Dobšovič: „Naší vizí je vytvořit nejlepší přírodní rekreační areál v regionu. Chceme vytvořit obyvatelům a obyvatelkám Bratislavy v tomto výjimečném prostředí s úžasnou historií prostor, kde si mohou užít svůj oblíbený sport, pozorování zvířat, nebo klidnou procházku.” 

Proto se připravuje rozsáhlá obnova veřejných prostor v „Zóne intenzívnej rekreácie", ale je také snaha o vyhlášení chráněné rybí oblastí na potoce Vydrica. Bratislavské městské lesy převzaly do vlastní správy mysliveckou honitbu a určily tam přísná pravidla pro bezpečnost návštěvníků (za současného zachování fungující přirozené obnovy) a aktivně jednají s ministerstvem a státním podnikem Lesy SR o získání dalších území v okolí hlavního města do své správy. Nejnovější jednání se státním podnikem ukázalo jejich snahu přiblížit se způsobem manažmentu území a podporou rekreace standardům vratislavských městských lesů a potvrdili zájem o vytvoření společného „Velkého bratislavského lesoparku”.


 

Po dlouholeté při tábora lesníků s táborem obyvatel, kteří chtějí mít z lesů zejména klidnou přírodní plochu, kterou by mohli aktivně využívat, se tak začala nová éra za využití inovativních přístupů s ambiciózní vizí. Už dnes je tak možné se lesem projít v opravdovém tichu bez zvuků motorových pil, pozorovat přirozené přírodní procesy nebo si zařádit na dřevěných prolézačkách a opéct buřta na upraveném ohništi. Pokud se nastavená laťka spolupráce a ambice udrží, budeme moct jednou navštívit nejlepší přírodní rekreační areál v širokém okolí.