Často kladené otázky
  • Alt
Přemnožená zvěř znemožňuje obnovu lesa, který by mohl být domovem nespočtu dalších zvířat. V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky.
Své o tom ví i v Karlovarském kraji, kde vysoká a černá zvěř způsobí škody za miliony korun. V článku na iDNES vyzdvihují japonský druh jelena siky. Ředitel Lázeňských lesů Evžen Krejčí řekl: ,,Už teď jsou místa, kde pozoruje škody na stromech. „Zatím ne v nějak obrovském množství, ale japonského jelena už se pravděpodobně nezbavíme a budeme se snažit ho redukovat tak, aby se ještě více nerozšířil. Jestli se nám to podaří, netuším. Je to velmi expanzivní druh."

Svým konáním předčí i obávaného kůrovce. V české krajině nemají přirozeného nepřítele kromě vlka a myslivců. Nicméně problém se zvěří rozhodně nezpůsobuje "cizí" druh jelena, problémem jsou stejně tak přemnožené evropské druhy spárkaté zvěře.

,,Novela mysliveckého zákona by měla zavést účinnou ochranu lesů a polí před škodami způsobenými přemnoženou zvěří. Zvěř do naší krajiny přirozeně patří, avšak před sto lety jí tu byla pouhá třetina. V budoucnu můžeme mít zvěře v lesích dokonce ještě více, jelikož se bude moci skrýt a živit v podrostu. Než ale pestrých a bohatých lesů dosáhneme, bude zapotřebí, aby měly mladé stromky šanci vyrůst. Současné nadměrné počty zvěře neumožňují vrátit do lesů dostatek listnáčů a jedlí – podle poslední inventarizace jich zvěř 64 % vážně poškodí nebo úplně spase," čteme v balíčku řešení příčin lesní krize, kterou vypracovalo Hnutí DUHA.

Tuto situaci může změnit novela lesního zákona. Poslanci mají na stole dobré pozměňovací návrhy, které by vyřešily i situaci s přemnoženou zvěří.