Často kladené otázky
Vánoční zázrak? Ale kdepak. Za polesím Klokočná stojí desítky let vytrvalé práce lesníků, kteří o les pečují přírodě blízkým způsobem. Tedy nedělali paseky, stromy pro těžbu jednotlivě vybírali a co nejvíce využívali přirozené zmlazení. Více se dočtete v přiloženém infolistu.