Často kladené otázky
  • Alt
Seminář „Kůrovcová kalamita v českých lesích, její dopady a řešení“ se konal na půdě parlamentního Výboru pro životní prostředí  v úterý 24. dubna. Kromě kůrovce se debatovalo také o celkovém stavu českých lesů, o proměnách lesů souvisejících s měnícím se klimatem, o suchu a o stávající neudržitelné lesnické praxi.
Kalamita lesů na severní Moravě – a nejen zde – poutá pozornost vědců, odborníků, lesníků, politiků i veřejnosti. Málokoho nechají rozsáhlé polomy a další známky chřadnutí českých lesů chladným a stojí za to tedy diskutovat, jak řešit nejen dopady, ale také příčiny této kalamity.

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád zdůrazňoval  nepříznivý vliv počasí rozkolísaného klimatickou změnou. Emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Vladimír Simanov [1] jej ale doplnil: „Vedle klimatických změn může za nezdravý stav našich lesů i nerespektování lesnických zásad ochrany lesů.“ Podle jeho vyjádření na semináři je současný stav lesů nejhorší, jaký lesníci pamatují a obrátil se v tom právě na poslance a ministry, když řekl že „nemůže být dnes stav lesů záležitostí jen jejich vlastníků a správců, ale musí za něj cítit a nést odpovědnost i stát – tj. vláda a parlament.“ [2]

Ekolog Josef Fanta, jeden z předních českých expertů na lesní hospodaření, který stál u zrodu Krkonošského národního parku, na semináři  uvedl: „Nesouhlasím s tím, že bychom se měli zabývat jen aktuálním stavem a nezkoumat příčiny. Základem je systémový přístup k řešení věci. Je třeba zpracovat úplně novou koncepci lesního hospodaření.“ Na semináři zastupoval Platformu pro krajinu, která vyzvala vládu ke změně pohledu na lesy.I lesníci podporují Sedm bodů pro zdravé lesy Hnutí DUHA

„Je skutečností, že máme v našich lesích mimořádnou kalamitu. Ale lesníci vědí, jak postupovat. Potřebují však účinnou součinnost a podporu státních orgánů. Je nutné opustit některá dogmata a revidovat současné postupy,“ řekla Andrea Pondělíčková, členka předsednictva Lesnicko-dřevařské komory.

Přestože se ohrazuje proti tomu, že by českým lesům hrozil v budoucnosti rozvrat, na což poukazují odborné studie i Hnutí DUHA, „Sedm bodů pro zdravé lesy“ kampaně Zachraňme lesy Lesnicko-dřevařská komora vítá.  „Věříme, že se nám Hnutí Duha prostřednictvím těchto sedmi bodů podaří ukázat, že máme společný zájem – trvalou udržitelnost lesů v ČR. Na těchto principech hospodaří čeští lesníci několik generací, na těchto principech stojí i naše legislativa, která patří k nejpřísnějším v Evropě. 'Sedm bodů pro zdravé lesy' považujeme za dobrý základ pro racionální a odbornou diskuzi obou stran o stavu našich lesů a péči o ně. Lesnicko-dřevařská komora ČR tedy tuto část kampaně Hnutí Duha vítá a připojuje se k ní,“ řekla Pondělíčková [3].Závěr semináře

Poslanci z podvýboru pro ochranu přírody a krajiny se shodli, že požádají Českou inspekci životního prostředí o zprávu ke stavu lesů na severu Moravy. „Zároveň budeme žádat Lesy ČR, aby nám vydaly informace o hospodaření v lokalitě kůrovcové kalamity na severní Moravě od roku 2015,“ prohlásila na semináři členka podvýboru a předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti).
I Vy můžete být jedním z těch, kteří přispějí k záchraně českých lesů. Přidejte se k výzvě Hnutí DUHA Zachraňme lesy a šiřte ji dál. Děkujeme.

Poznámky:
 
 
[1] Prof. Ing Vladimír Simanov, CSc. 2018 Kůrovcová kalamita v českých lesích a její souvislosti. str. 36 a str. 39. Dostupné na http://www.psp.cz/img/files/f5adf4eaac1be6.pdf
[2] viz dodatek http://www.silvarium.cz/lesnictvi/ve-snemovne-se-konal-seminar-o-kalamite-v-ceskych-lesich
[3] tamtéž

Poznámky: