Často kladené otázky
  • Alt
Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek odvolal v pátek 11. května generálního ředitele státního podniku Lesy ČR Daniela Szóráda kvůli tomu, že zanedbal prevence proti šíření kůrovce v několika krajích. [1] Jaký má však jeho odvolání smysl?
Hlavní příčinou současného krizového stavu lesů [2] je dlouhodobá nečinnost ministerstva zemědělství. Právě ono dlouhodobě opomíjí upozornění vědců, ochránců přírody i mnoha lesníků [3], aby se legislativa určující podobu lesního hospodaření přizpůsobila změně klimatu, přírodnímu stavu lesů a dlouhodobě udržitelnému lesnictví. Výměna Daniela Szoráda za nového ředitele Lesů ČR může mít smysl pouze tehdy, pokud dojde i k výrazné změně politiky ministerstva zemědělství a trendu v hospodaření tohoto státního podniku.

Na místě je otázka: „Bude se krize lesů na ministerstvu řešit konečně také  konstruktivními a systematickými návrhy legislativy nebo jenom personálním průvanem?“ ptá se Jan Skalík, koordinátor výzvy Zachraňme lesy Hnutí DUHA.Také ministerstvo zemědělství má svůj podíl na kalamitě

Lesnická praxe se historicky orientuje především na pěstování smrku oproti pestřejší skladbě lesů. Ministerstvo zemědělství neupravilo zákony a vyhlášky tak, aby lesníkům umožnily tuto praxi uzpůsobit měnícímu se klimatu. Lesy České republiky zároveň dosud nepřijaly zásady zdravého a trvale udržitelného lesnictví formulované standardy certifikace Forest Stewardship Council (FSC) nejen kvůli neochotě ředitele Szóráda, ale i kvůli chybějícímu zadání ze strany ministerstva zemědělství.

Zanedbání současného rozšíření kůrovce ze strany Lesů České republiky zavinila také jejich závislost na nevýhodném obchodním modelu a způsobu zadávání zakázek. K lesům nešetrný model určil v roce 2010 ministr zemědělství Ivan Fuksa z Občanské demokratické strany. O co vlastně jde?

Takzvaná „Dřevěná kniha” prostřednictvím megatendrů svěřuje veškerou práci i prodej státního dřeva velkým težařským firmám, což zásadně znesnadňuje zaměstnávání místních lidí v lese a nyní ani neumožňuje operativně řešit kalamitní situace.
Zachraňme naše lesy

Hnutí DUHA proto spustilo výzvu Zachraňme lesy, ke které se dosud připojilo přes 10 tisíc lidí. Výzva apeluje na  ministerstvo zemědělství, vládu ČR a Lesy České republiky, aby přijaly systematické kroky k ochraně pestrých, odolných a různověkých lesů. Připojit se můžete i vy.Poznámky:

[1] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ministr-zemedelstvi-jiri-milek-lesy-cr-daniel-szorad_1805111430_ako

[2] Dlouhodobě je zdravotní stav českých jehličnanů nejhorší v celé Evropě. Více viz tisková zpráva Hnutí DUHA z 26. 4. 2018:
http://hnutiduha.cz/aktualne/stav-jehlicnatych-lesu-v-cr-je-dlouhodobe-nejhorsi-v-cele-evrope-trojnasobne-nad-evropskym
Současné sucho přitom bylo možné očekávat a lze očekávat jeho sílící vliv, který bude mít za následek rozpad smrkových monokultur na většině území republiky. Více viz tisková zpráva Hnutí DUHA z 21. 3. 2018:
http://hnutiduha.cz/aktualne/misto-oslav-mezinarodniho-dne-lesu-varovani-v-roce-2060-bude-az-80-smrkovych-lesu
  
[3] Zásadní potřebné kroky pro adaptaci lesů na změnu klimatu byly formulované v Národním lesnickém programu (http://www.uhul.cz/images/NLP/NLP_II_final_CZ.pdf), Stanovisku vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů (http://data.idnes.cz/soubory/igcechy/A060515_TOM_STAV_LESU_STANOVISKO.PDF) i v nedávno zveřejněné Výzvě vládě ČR od Platformy pro krajinu při Botanickém ústavu Akademie věd ČR (http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/).