Často kladené otázky
  • Alt
Poslankyně a poslanci dnes v prvním čtení projednali změnu zákona o lesích, jenž by podle ministerstva zemědělství měla v souvislosti s krizí smrkového hospodaření vyřešit „nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká”. [1]
Poslankyně a poslanci dnes v prvním čtení projednali změnu zákona o lesích, jenž by podle ministerstva zemědělství měla v souvislosti s krizí smrkového hospodaření vyřešit „nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká”. [1]
 
Navzdory tomuto zdůvodnění v důvodové zprávě, které vychází z předchozího zmocnění od Poslanecké sněmovny [2], stávající znění návrhu se týká pouze okrajových věcí, které lesní krizi neřeší, jako je usnadnění přenosu sazenic a semen mezi přírodními oblastmi a rozšíření povinností odborných lesních hospodářů [3]. 
 
Hnutí DUHA již dříve upozornilo [4], že předložená novela by byla bez dodatečných úprav, které je nyní možné provést v Poslanecké sněmovně, zcela nedostatečná a nenaplnila by usnesení poslanců ani doporučení expertů z Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. V listopadu výzvu upřesnil Poslanecký Výbor pro životní prostředí tím, že požádal vládu o „předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek a ke specifikaci zadání státním lesům při hospodaření ve veřejném zájmu, jakož i o předložení novely zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek, které zajistí snížení škod na výsadbě i zmlazování lesů tak, aby mladé stromky odrůstaly v požadované druhové skladbě” [5].
 
Čas na změny
 
Znění novely zákona tyto požadavky dosud nezohlednilo. Již nyní poslankyně a poslanci ale navrhují k předloženému návrhu zákona změny a ministr zemědělství Miroslav Toman připustil, že měnit podobu návrhu bude v Poslanecké sněmovně možné. Vzhledem k tomu, že i při nejrychlejším možném průchodu Poslaneckou sněmovnou by novela již nezasáhla do letošní sezóny gradace kůrovce, je zřejmé, že mají poslanci dostatek času na to novelu doplnit tak, aby odpovídala očekáváním do ní vkládaným i reálným potřebám v terénu.
 
Návrhy Hnutí DUHA formulované s lesníky a experty připravovaném dokumentu „Co dělat, abychom zachránili české lesy“ obsahují například omezení holosečí, kroky vedoucí ke zvýšení věkové a druhové pestrosti budoucích lesů jako je například povinnost pěstovat lesy v přírodě blízké druhové skladbě a usnadnění přirozené obnovy, která by vedla k odolnějším lesům. Je potřeba, aby zákon také usnadnil pěstovat lesy šetrnými přírodě blízkými způsoby, které jsou ekonomicky i ekologicky přínosné. V neposlední řadě by měli zákonodárci řešit vliv přemnožené zvěře na okus semenáčků. Připomínky zaslalo Hnutí DUHA již do připomínkového řízení zákona.„Je teď na poslancích a poslankyních, aby v průběhu dalšího projednávání udělali z bezzubé novely smysluplnou změnu zákona, která bude opravdu řešit příčiny krize lesů a předcházet dalším kalamitám,“ říká Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, a doplňuje: „Zájem veřejnosti může nyní českým lesům skutečně pomoci. Pokud dáme politikům nyní vědět, že nám na zdraví a odolnosti lesů záleží, můžeme se dožít skutečně stabilních a krásných porostů. Pokud tuto šanci propásneme, není vyloučené, že další přijde až za mnoho let."
 
Poznámky:
 
[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB469ZY1H
Důvodová zpráva uvádí: „S ohledem na naléhavost problému je třeba lesní zákon novelizovat dílčím způsobem a pokusit se tak odstranit alespoň ty nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká. Potřeba urychlené dílčí novelizace lesního zákona vyvstává nyní zejména v souvislosti s rozsáhlou kalamitou, která zasáhla lesy na velké části území České republiky.“
 
[2] http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016154.htm 
Poslanecká sněmovna vyzvala k „provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci”.
 
[3] http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=408
 
[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/povrchni-upravy-lesniho-zakona-projednavane-dnes-vladou-nestaci-nase-lesy-stale-cekaji-na
 
[5] http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=152992