Často kladené otázky
  • Alt
Hospodaření se smrky prochází krizí, o které jsme již psali nespočetněkrát. Adekvátní odezvou by měla být ze strany Ministerstva zemědělství změna lesního zákona, která vytvoří dobré podmínky pro budoucí lesy, aby se podobná krize již neopakovala. Úpravy zákona o lesích, které v pondělí 4. února projednávala vláda, by nás tak mohla těšit – pokud by nebyly pouze dílčí a povrchní. Takové lesy nezachrání.
Ministr zemědělství Miroslav Toman předložil novelu vládě s tím, že je kvůli kalamitě potřeba vyřešit nejurgentnější problémy lesního zákona [1]. Tyto úpravy mají být dle Ministerstva zemědělství odpovědí na výzvu Poslanecké sněmovny z července 2018 [2] a mají také reagovat na doporučení lesnických koncepcí [3]. Nejspíš jste zvědaví, čeho se dílčí úpravy týkají? Například usnadnění přenosu sazenic a semen mezi přírodními oblastmi nebo rozšíření povinností odborných lesních hospodářů [4]. Předložená novela bohužel nenaplňuje ani usnesení poslanců ani doporučení odborníků. „Schválení novely v jejím stávajícím znění by tak bylo především zástěrkou, že ministerstvo při krizi lesů něco dělá, aniž by to přineslo dlouhodobé zlepšení stavu lesů," poznamenává Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy.Řešení přece každý zná

Poslanecká sněmovna loni v červenci požádala Ministerstvo zemědělství „o provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích” [2]. Poslanecký Výbor pro životní prostředí pak v listopadu výzvu upřesnil, když požádal vládu o předložení komplexní novely zákona o lesích [5]. Předložená novela ale nic z toho nenaplňuje.

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR přitom minulý měsíc vydala stanovisko, ve kterém vyzývá k přijetí úplně nového lesního zákona. „Jde o tak zásadní změny, že musí být řešeny novým zákonem a doprovázeny požadavkem příslušného vzdělávání lesních odborníků. Polovičatá řešení formou novel existujících podzákonných norem nemohou přinést skutečnou funkční změnu současného stavu lesnické legislativy, která dnes nerespektuje vědecké poznatky a v lese vidí stále především hospodářský nástroj.” [6]Hnutí DUHA předalo loni v červnu vládě balíček komplexních návrhů, které by přinesly zdraví českým lesům i úlevu milionům lidí, kteří je každý týden navštěvují. Balíček řešení „Co dělat, abychom zachránili české lesy“ obsahuje například omezení holosečí, zvýšení věkové a druhové pestrosti budoucích lesů a usnadnění přirozené obnovy. To vše by vedlo k odolnějším lesům. Je potřeba, aby zákon také usnadnil pěstovat lesy nejen šetrnými, přírodě blízkými způsoby, ale také historickými postupy jako jsou tzv. střední  lesy či pařeziny, které jsou ekonomicky i ekologicky přínosné. V neposlední řadě by měli zákonodárci řešit vliv přemnožené zvěře na okus semenáčků. Detailní připomínky [7] zaslalo Hnutí DUHA do připomínkového řízení zákona, ministerstvo je ale nezohlednilo.

Co bude s lesy?

Schválení zcela nového zákona o lesích nelze očekávat dříve než příští rok. Rozsah kalamity smrkových lesů přitom bude v letošním roce gradovat a dle Ministerstva zemědělství dosáhne zhruba dvojnásobku loňského rozsahu: tedy 30 milionů metrů kubických dřeva. Nejhorší situace nastane v kraji Vysočina [8]. „O prosazení dostatečných změn by se měli zasadit poslankyně a poslanci. Nikdo jiný totiž v tuto chvíli asi lesy z dlouhotrvající agónie nevyvede,“ říká Jan Skalík.Poznámky:

[1] Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB469ZY1H
V úvodu důvodové zprávy k předložení zákona je uvedeno: “Zkušenosti praxe poslední doby a poznatky orgánů státní správy lesů na všech úrovních, České inspekce životního prostředí i zájmových sdružení vlastníků lesů apod., svědčí jednoznačně o tom, že je v zájmu lesů a lesního hospodářství nečekat na komplexnější novelu lesního zákona. S ohledem na naléhavost problému je třeba lesní zákon novelizovat dílčím způsobem a pokusit se tak odstranit alespoň ty nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká. Potřeba urychlené dílčí novelizace lesního zákona vyvstává nyní zejména v souvislosti s rozsáhlou kalamitou, která zasáhla lesy na velké části území České republiky.“
[2] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016154.htm
Podrobnosti v tiskové zprávě z 10. 7. 2018:
http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-vyzvali-ministerstvo-zemedelstvi-k-systemovym-zmenam-lesnictvi-ministr-zemedelstvi
[3]
Zásady státní lesnické politiky: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-strategie/zasady-statni-lesnicke-politiky.html
Národní lesnický program II: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-lesnicky-program
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu: https://www.mzp.cz/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu
[4] Agenda jednání vlády ČR dne 4. 2. 2019 https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-02-04
[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/poslanecky-vybor-pro-zivotni-prostredi-zada-vladu-aby-resila-priciny-krize-nasich-lesu
[6]
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vyzkumnici-akademie-ved-varuji-bez-zasadni-zmeny-lesniho-zakona-se-nase-lesy-neuzdravi
http://nasekrajina.eu/2019/01/09/stanovisko-kzp-av-cr-k-seminari-soucasna-situace-v-ceskem-lesnictvi-dosavadni-pristupy-a-jejich-dusledky/

[7] https://drive.google.com/file/d/1EDc738hzQjoNfm7GBt5_GvdI_1oae4ub/edit
[8] http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_strategie-ministerstva-zemedelstvi-pro.html