Často kladené otázky
  • Alt
Policisté z elitní protimafiánské jednotky dle informací ze sdělovacích prostředků shromažďovali na Ministerstvu zemědělství a v Lesích ČR dokumenty o nevýhodném ukončení dlouhodobých smluv s těžařskými firmami a údajně úmyslně nedostatečných zásazích proti kůrovcové a větrné kalamitě.
Ukončení smluv mohlo mít smysl, kdyby tím Lesy ČR opustily pro lesy nevýhodný model zadávání komplexních zakázek velkým těžařským firmám. To znamená, že na velkém území získá jedna velká firma zakázku na všechny práce v lese, těžbu dřeva i prodej dřeva a má tím veškerou kontrolu nad vytěženým dřevem. Práci pak často přeprodává živnostníkům, které málo platí. Tenhle systém nesmírně výhodný pro největší těžařské firmy zavedl v roce 2010 ministr Ivan Fuksa (ODS).

K našemu překvapení Lesy ČR od tohoto modelu neupustily a vše jede při starém. Ministerstvo zemědělství dokonce na základě požadavku těžařských firem zakázalo tehdejšímu řediteli Szorádovi vytvořit vlastní lesní závod na severní Moravě, který by posílil vlastní kapacitu podniku řešit kalamitu. Pak by nebyl tolik odkázán na těžařské firmy. Už v pořadu Pytlák kůrovec jsme upozorňovali, že některé těžařské firmy mohly mezi lety 2013 a 2014 záměrně nechat kůrovce namnožit. V té době ještě nebyla kalamita a ceny dřeva byly vysoké.Ale zásahy protimafiánské jednotky na MZe a v LČR mohou mít i jiné důvody, než se v médiích spekuluje. Můžeme jen doufat, že to rozkryjí celé a neskončí zase jen u obětních beránků. Jedno je jisté: nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem. Hynutí nevhodně pěstovaných smrkových a borových lesů už nezastavíme. Teď je třeba se zasadit, aby nové lesy byly pestré a odolné. Je třeba změnit nejen chování Ministerstva zemědělství a Lesů ČR, ale také zákony a dotační politiku. Pojďte s námi apelovat na vládu a poslance výzvou Zachraňme lesy.