Často kladené otázky
  • Alt
Co je příčinou lesní krize nejen na severní Moravě? Vedle stále intenzivnějšího sucha, které způsobuje změna klimatu, jsou naše lesy ohrožené také vysazováním smrkových monokultur. Potvrdil to i ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Ing. Tomáš Pospíšil 18. dubna 2018 na tiskové konferenci na Opavsku. Ohrožené jsou nejen Nízké Jeseníky, ale i Vysočina, jižní Čechy a další oblasti, kde byl smrk uměle vysázen v pro něj nepřirozených polohách. Dokážeme zabránit totálnímu kolapsu českých lesů?
 
Ing. Tomáš Pospíšil upozorňuje, že při obnově našich lesů je potřeba usilovat druhově o co nejpestřejší lesy. Už žádné jehličnaté nebo listnaté monokultury. S jedním s ním však Hnutí DUHA souhlasit nemůže. „Při běžném hospodaření se obnoví 1 % lesů ročně, pěstování lesa je tedy stoletou záležitostí,“ uvádí Pospíšil. Svalovat odpovědnost za vysazování monokultur na minulost by bylo poněkud alibistické. I dnes se dle platné legislativy může vysazovat na holinách a polomech až 75 % smrku, přestože to skutečné řešení problému oddálí o desítky a možná až stovky let. Tento postup už dnes není ani hospodárný, protože řadu stávajících smrkových porostů se nepodaří dopěstovat do mýtního věku.

Krize se týká všech lesů

Pochopitelně, že druhové složení se nedá změnit ze dne na den. Avšak už v roce 1989 nejen Hnutí DUHA, ale i přírodovědní experti upozorňovali, že je potřeba začít s proměnou porostů. Dnes tak mohla být až čtvrtina našich lesů mnohem odolnějších vůči klimatickým změnám, místo toho plošně hynou. Jaký by mělo smysl dál odkládat systémové změny v lesním hospodaření, které by mohly naše lesy zachránit?

Komplexní změna všech potřebných pravidel a legislativy bude vyžadovat několik let. Se změnou druhové skladby a přírodě blízkého hospodaření však musíme začít ihned, abychom zastavili krizi českých lesů.
 Nestačí řešit pouze rozpady lesů v Nízkém Jeseníku a jeho opětovné zalesnění. Rozpad monokultur není důsledkem jen posledních několika suchých let, ale teprve se rozbíhající změny klimatu, která v následujících čtyřech desetiletích postihne až 80 % českých smrkových lesů.

Co je příčinou plošného hynutí českých lesů?

Převážný podíl na dnešním krizovém stavu má nevhodné hospodaření ve státních lesích, které se měnícím se klimatickým podmínkám nepřizpůsobuje dostatečně rychle, a to ani přes varování vědců a ekologických organizací. Tato změna hospodaření v lesích vyžaduje úpravu zákonů, vyhlášek, změnu nastavení dotací a zákonné ukotvení toho, aby Státní podnik Lesy České republiky hospodařil ve veřejném zájmu, tedy bral skutečný ohled i na ekologické a sociální funkce lesa. Pestré druhové skladby dřevin nedosáhneme, pokud se nezmění nejen vyhlášky a související zákony, ale i lesnická praxe.

První pomoc: FSC

Rychlým a účinným řešením stávajících problémů v lesích by bylo přijetí pravidel šetrného hospodaření dle certifikace Forest Stewardship Council (FSC). To by vedlo k výsadbě takových druhů stromů, které do příslušných klimatických podmínek patří – tedy namísto smrků převážně buky, jedle nebo duby. Navíc po dřevu z ekologicky obhospodařovaných lesů roste poptávka, a v ČR je ho přitom málo. Vzhledem k nedostatku dřeva certifikovaného podle pravidel zdravého hospodaření Forest Stewardship Council může Česká republika ztratit až 4000 pracovních míst v dřevozpracovatelském průmyslu.

Zachraňme lesy!

Hnutí DUHA jako první krok k nápravě spustilo nedávno výzvu Zachraňme lesy, která žádá, aby se neprodleně začaly řešit příčiny, nikoliv důsledky krize lesů. I vy se můžete k výzvě připojit.