Často kladené otázky
Server Aktualne.cz zveřejnil text návrhu programového prohlášení vznikající vlády ANO a ČSSD [1]. Jak se strany staví k ochraně přírody a k řešení  současného stavu českých lesů?
V návrh programového prohlášení se dočteme, že vláda posílí druhovou a věkovou rozmanitost lesů a změní koncepci lesnické a myslivecké politiky s ohledem na přírodu i přirozenou obnovu lesů. To Hnutí DUHA považuje za rozumné. Chybí však jasná deklarace, že změní zákony, vyhlášky a další závazná pravidla. Hrozí tedy, že opět zůstane jen u slibů.

Nová vláda ve svém programu stanovuje , že „jednou z hlavních priorit všech hospodářských odvětví bude snižování emisí skleníkových plynů. Budeme plnit všechny úkoly a cíle stanovené Pařížskou dohodou.” Právě sucho posledních let, které je důsledkem měnícího se klimatu, zvýraznilo problémy lesního hospodaření orientovaného na smrk, který do nižších poloh nepatří. Českým lesům by tak v posledku prospěl i útlum uhelných elektráren a rozvoj obnovitelných zdrojů.Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, na návrh prohlášení reaguje: „Je zcela správné, aby snižování emisí a naplňování Pařížské klimatické dohody bylo jednou z priorit všech hospodářských odvětví. To je velký posun v přemýšlení. Stejně oceňujeme jasný cíl proměnit české lesnictví a brát ohledy na přírodu a přírodní procesy.“ Zároveň však upozorňuje: „Ale programové prohlášení v těchto zásadních otázkách zcela opomíjí sdělit, jak to vláda provede. Pokud nebude měnit zákony a další závazná pravidla, tak z toho nic nebude.“

Hnutí DUHA připravilo hodnocení návrhu programového prohlášení z hlediska životního prostředí a ochrany přírody, jehož výsledky najdete zde:Poznámky:

[1]
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dokument-kdo-dostane-pridano-a-kdy-bud...