Často kladené otázky
  • Alt
Pokud patříte mezi ty, kteří mají poslední dobou více času, než obvykle, a začínáte se nudit, tak toto je přesně pro vás! Jednou z možností, jak využít volný čas, je vzdělávání. Připravili jsme pro vás proto seznam filmů, dokumentů a krátkých videí, díky kterým více proniknete do problematiky lesů, dozvíte se něco nového a hlavně se zabavíte! Připraveni? Pojďme na to.
 

Čas lesů

Francie, 2018, 103 min
Režie: François-Xavier Drouet

Režisér François-Xavier Drouet se vydává do francouzských lesů. Jejich ploch přibývá, diverzita však klesá. Jaké jsou cesty k životaschopnému lesu? Těžaři dřeva s monstrózní mechanikou připomínající Transformers vidí les pouze jako výdělečnou plantáž na dřevo, kde není místo pro živé tvory. A proti nim stojí ochranáři, lesníci či dřevorubci, kteří les chápou jako živoucí kontinuum a kteří usilují o jeho zachování.

Jak si povídají stromy

TEDtalks, 2016, 18 min

„Les je mnohem více než to, co vidíme,“ říká ekoložka Suzanne Simard. Třicet let výzkumu v kanadských lesích vedlo k úžasnému objevu – stromy spolu komunikují, někdy na obrovské vzdálenosti. Pojďte se dozvědět víc o harmonických, ale také komplikovaných sociálních životech stromů – a připravte se na to, že uvidíte svět přírody novýma očima.

Muž, který sázel stromy

Kanada, 1987, 30 min
Režie: Frédéric Back

Poetický, na emoce silně působící snímek nedávno zesnulého Frédérica Backa Muž, který sázel stromy je adaptací stejnojmenné novely. Zachycuje příběh poustevníka, který zasvětil několik desetiletí svého života vysazováním stromů a zalesňováním holé krajiny. Výtvarně pozoruhodný film je příběhem o skromnosti, síle vůle i o možnostech obnovy ekosystému.

Vyprávění o lese

Scénář a režie L. Václavová
Dokumentární esej autorů Ljuby Václavové a Václava Cílka o lese jako fenoménu krajiny (2012).
 
Les může připomínat moře. Je velký, beztvarý, koruny stromů se pod větrem vlní jako voda. Krajina našeho státu, který má k moři daleko, byla vždy přirozeně zalesněna, ornou půdu i půdu pro svá obydlí museli lidé přírodě vzít. Brali ji lesu. Lidé v dřívějších dobách jím byli obklopeni v míře, jakou již nechápeme. Báli se ho, využívali ho a osídlovali různými bytostmi. Proto měl les odpradávna i svůj výtvarný symbol – na gotických stavbách nacházíme jeho kamenný sochařský symbol – démonickou postavu Zeleného muže. Les je pro člověka tajuplný i tím, že vidí jen jeho polovinu, protože ta druhá je pod zemí. Jaká je jeho historie ve vývoji krajiny v toku času?

Hlavním průvodcem pořadu je Václav Cílek, dalšími jsou botanik Ivan Větvička a ekolog Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

V šeru ticha

Dokumentární film Česko, 2006, 55 min
Režie: Josef Císařovský

Prales - náš dávný domov. Vrátí se industriální civilizace do systému přírodního koloběhu? Filmová esej Josefa Císařovského. Slovo prales vyvolává představu hýřivé zeleně tropů, bakchanálií vegetace a života, křiku papoušků a opic, šumění palem. Existuje ale i prales jiný: svérázný svět prastarých stromů, věžovitě strmících z podrostu, stromových obrů, padlých tíhou věků a náporem bouří, tiše tlejících pod ponurými rubáši chorošů. Ten prales roste ještě stále a u nás. Kdo jako les zná jenom tenkokmenný lesík za městem, zde bezděky užasne: Tak toto je pohanský hvozd, skutečný prales. Upadne původní tvář zdejší krajiny navždy do zapomnění? Účinná ochrana pralesního území je vizitkou duchovní a etické vyzrálosti národa. Nedovolme, aby se celá naše vlast stala krajinou, jejíž paměť a duši jsme vymazali.

Inteligentní stromy

Dokumentární film, Německo, 2016, 80 min (Alternativní: 45 min)
 Režie: Guido Toelke, Julia Dordel

Experimenty prokázaly, že jsou stromy důmyslně a komplikovaně propojené, sdílejí živiny, informace, přeposílají si varovné signály a předávají zkušenosti. Nejde tedy jen o náhodný shluk solitérů, ale skutečnou rodinu. Mladší stromy vyrůstají pod dohledem těch starších, které na ně mají zásadní vliv... Jeden německý lesník si všimnul, že stromy v jeho revíru spolu vzájemně komunikují a s láskou pečují o výhonky svých potomků nebo o staré a nemocné sousední kmeny. Díky tomu napsal knižní bestseller Tajný život stromů. Zatímco milovníci přírody nešetří chválou a nadšením, většina ostatních lesních profesionálů to odmítá a klepe si na čelo. Ale zdá se, že výzkum, který probíhá na univerzitě Britské Kolumbie, potvrzuje slova lesníka a spisovatele Petera Wohllebena. Dokumentární film přibližuje detektivní práci zkušených vědců, kteří se snaží porozumět interakcím mezi stromy a odhadnout, jaké by toto odhalení mohlo mít důsledky.

Divočina bez hranic

Vypravte se s Jaromírem Bláhou do působivé divoké přírody národního parku Šumava.

Za tajemstvím šumavských lesů

Dokumentární film, Česko, 2010, 48 min
Režie: Jaromír Bláha

 Proměny divoké přírody horských smrkových lesů jsou pro návštěvníka, uvyklého vycházkám do kulturních, hospodářsky využívaných porostů, těžkou konfrontací s neovládanou silou i smrtí jako součástí života. Máme přírodě „pomáhat“, aby se nevymkla naší kontrole? Pohled do historie šumavských lesů, výsledků vědeckého výzkumu i rozdílného přístupu péče o NP Bavorský les a NP Šumava, naznačuje možné odpovědi na nejčastěji kladené otázky: Proč na Šumavě usychají díky kůrovci stromy na velkých plochách? Lze tomu zabránit? Máme se o to vůbec snažit?

Znovuzrodenie lesa

Dokumentární film, Slovensko, 2009, 52 min
Režie: Jana Sadloňová

Vo filme sa mladí autori snažia ukázať, ako vyzerá a funguje ozajstný, prirodzený les. Les, do ktorého človek nezasahuje, les, kde stromy sú len jednými z miliónov dôležitých organizmov a kde odumreté stromy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu.
Súčasnú predstavu ľudí o lesoch veľmi výrazne ovplyvnilo lesné hospodárstvo, s ktorým je spojená premena prirodzených rozmanitých lesov na plantáže jednovekých, nestabilných monokultúr. Dôsledkom týchto premien sú rozsiahle kalamity, spôsobené vetrom alebo lykožrútom.

Magický bavorský les

Německý dokument, 2012, 44 min
Režie: Jürgen Eichinger

Poznejte krásu Bavorského lesa v průběhu všech čtyř ročních období. Příroda si zde dokázala poradit i bez pomoci člověka...
Když se v 90. letech výrazně přemnožili kůrovci, zničili tisíce hektarů starého smrkového Bavorského lesa. Na uvolněném místě začaly rychle růst zdravé stromy – vznikl nový prales. Ochuzená monokultura byla během pouhých několika let nahrazena rozmanitými hvozdy plnými nejen smrků, ale i jasanů, jedlí a buků. Ty přilákaly nové zvířecí a rostlinné druhy.

Klenoty naší krajiny: Šumava

Česko, 2016, 26 min 
Režie: A. Sirotková

Každé hory mají svá tajemství, svoje kouzlo. Šumava patří mezi ty nejmagičtější. Miroslav Vladyka v nové sérii úspěšného dokumentárního cyklu postupně objevuje chráněné krajinné oblasti Česka.

Jak se rodí šumavský horský les

Český dokument, 2011, 27 min
Režie: Ivan Stříteský, Ladislav Miko

Šumava, nebo také Silva Gabreta, jak ji nazývali Římané. Domov mnoha úžasných živočichů a jinde nevídaných rostlin. V posledních desetiletích tady probíhá velmi dramatická změna v důsledku větrných kalamit a gradace lýkožrouta smrkového. Tento film ilustruje, jak fungují přírodní procesy při samovolné obnově lesa a dokazuje, že přes dramatickou fázi rozpadu se o budoucnost šumavských smrčin nemusíme bát.

Nedej se!

Vybrali jsme dva díly z žánru občanské a ekologické publicistiky seriálu Nedej se!. V dílech Konec doby lesové? a Lesy k sežrání se dozvíte, proč je obnova českých lesů stále nesplnitelným snem a přiblíží vám, na čem v současné době intenzivně pracujeme. Také se seznámíte s našimi experty na lesy – Jirkou Benešem a Jaromírem Bláhou, alias Chrobákem!

Ochrana starých lesů v Německu

Němec Peter Wohlleben je typem osvíceného lesníka, který přináší nový náhled na les a stromy a na smysl lesnické práce. Nahlíží les jako složitý sociální organismus, v němž jednotlivé stromy spolu navzájem komunikují a spolupracují a o který je potřeba se tudíž starat jako o celek. Chápe stromy jako svébytné bytosti, které cítí bolest, mají paměť a starají se o své mladé i nemocné příslušníky. Stromy se společně snaží, aby přežil celek lesa, který vytváří chladné a vlhké klima, v němž se stromy cítí příjemně a mohou v něm žít dlouho. Podle Petera Wohlebena by lesníci měli být především ochránci stromů a jejich hlavním cílem by mělo být uchovat zdravý les pro příští generace. Je přesvědčen, že v Německu je potřeba začít chránit původní přirozené lesy.U obce Hümmel poblíž německo-belgických hranic pečuje o starý bukový les, který navrací do jeho původní přírodní podoby. Vytvořil zde model udržitelného lesního hospodářství, které finančně skvěle prospívá i když pouze 15% lesa je určeno na produkci dřeva.
Jednotlivé anotace jsou od distributora.