Často kladené otázky
Pod kůrou smrků prolézají lýkožrouti, listnáče převalují v tlamě srny a jeleni, kořeny stromů marně hledají vodu a trápí je vysoké teploty. České lesy to v posledních letech nemají vůbec lehké. Kopce protkané seschlými nebo již pokácenými stromy udeří do očí snad každého a jejich tiché svědectví o lesní krizi přináší jedinou útěchu: čím dál více odborníků, vědců, politiků, ochránců přírody a lesníků se shodují na postupu, jak s lesy do budoucna hospodařit, aby byly druhově i věkově pestré, odolné a životaschopné. Snaha lesy ochránit a nastolit rovnováhu se odráží i v „Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035“ schválené vládou. Bude se jí držet i Ministerstvo zemědělství?
Nová koncepce vychází vstříc vědcům, ekologům i většině lesníků. Nese i mnohé připomínky Hnutí DUHA pro ochranu budoucích lesů. Stanovuje čtyři hlavní cíle, jež mají dlouhodobě sloužit k naplnění všech ekologických, společenských i ekonomických funkcí lesa, například chce zachovat princip způsobu udržení počtu zvěře v míře, která byla Parlamentem schválena na podzim loňského roku. Tedy s ohledem na stav lesa.

Naplnění koncepce však není právně vymahatelné. „Právě díky neplnění předchozích koncepcí Ministerstvem zemědělství – Národního lesnického programu z roku 2008, Zásad státní lesnické politiky z roku 2012 – je rozsah současné lesní krize takový, jaký je,“ upozorňuje expert na ochranu lesů a divoké přírody Jaromír Bláha z Hnutí DUHA. „Kdyby ministerstvo tyto dokumenty naplňovalo a již před deseti lety změnilo lesní i mysliveckou legislativu a dotační schémata, byla by na tom dnes alespoň část našich lesů o něco lépe. Jenže ministerstvo neplní ani Národní akční plán adaptace na změny klimatu schválený v roce 2017. Jaká je záruka že bude rychle realizovat tuto nově schválenou Koncepci státní lesnické politiky? Ministerstvo schvaluje nové a nové koncepce, aniž by je plnilo. Tak můžeme jen doufat, že tomu teď bude jinak,” dodává.Rovnováha, to je oč tu běží

Jednotlivé body je potřeba přenést do zákonů, které již vymahatelné jsou. Zatímco v listopadu byla schválena novela lesního zákona, dnes se živě diskutuje novela zákona o myslivosti. Nejožehavějším bodem je způsob, jakým bude v lese nastolena rovnováha mezi zvířaty, rostlinami i stromy. Lesy, ve kterých rovnováha nepanuje, dříve či později zahynou. Českým lesům rovnováha chybí, což se do budoucna musí změnit.

Ze znění zákona musí být jasné, že počet jednoho druhu zvířat nesmí překročit mez, za kterou přestává mít les sílu se obnovovat a lesní ekosystém se sesype jako domeček z karet. Lesy by měly mít možnost a schopnost se obnovit, nejlépe přirozeným zmlazením, tedy samy. 

Diskuze se točí především kolem ministerského návrhu vyškrtnout ze zákona o myslivosti pasáž, která zní, že by myslivci měli „zajišťovat v honitbě chov zvěře (...) tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních ekosystémů zvěří“. Po tiskové konferenci, kterou uspořádalo Hnutí DUHA s Českým svazem ochránců přírody a Českou společností ornitologickou, řekl ředitel Odboru státní správy lesů z ministerstva zemědělství Martin Žižka, že úřad chce tuto část návrhu upravit. „Předpokládáme, že v § 36 bude uvedeno, že plán mysliveckého hospodaření bude odvozován od stavu lesa tak, aby nebyl zvěří neúměrně poškozován,“ zaznělo na dotaz redaktorky Radiožurnálu v Týdeníku Rozhlas (nastražte uši v 18:01:45).

Otázkou je, zda svá slova dodrží. Odborníci se nyní snaží jednotlivé body jasně definovat tak, aby se nedaly obejít nebo vyložit v neprospěch lesa. Koncepce státní lesnické politiky je dobrým odrazovým můstkem, i když je stále příliš obecná.Jsme v tom spolu

Nejen my v Hnutí DUHA, ale i více jak 62 800 lidí, kteří nás podporují včetně vědců, odborníků a známých osobností, dlouhodobě usilujeme o záchranu českých lesů. Chceme, aby se státní lesnická koncepce začala konečně plnit. Víme, že je třeba ministerstvu jeho sliby připomínat, a děláme vše, co je v našich silách, aby své sliby dodrželo.
 
Vraťme společně život zpět tam, kam patří. Zachraňme lesy.