Často kladené otázky
  • Alt
Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny včera jednomyslně vyzval vládu k řešení příčin současného stavu lesů a smrkové kalamity. Vláda se přitom dosud zabývala téměř výhradně řešením následků, nikoli příčin kalamitního stavu. Výzva poslaneckého výboru tak může znamenat změnu dosavadního kurzu, který se trvalou udržitelností českých lesů nezabýval.
Hnutí DUHA již delší dobu upozorňuje, že je třeba komplexně změnit lesní hospodaření. „Lesní kalamita dosáhla takových rozměrů, že není současnými prostředky řešitelná. Je potřeba se zaměřit na budoucnost nových lesů a přípravu těch lesů, které před kalamitou teprve stojí. Jde především o to, abychom změnili lesy na smíšené, pestré a odolné, bez holosečí poškozujících lesní půdu,“ říká Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA.

Taková změna musí zajistit, aby v budoucnu nedocházelo k plošnému hynutí lesů. Letos v červnu předalo Hnutí DUHA vládě komplexní návrh změn legislativy a dalších předpisů „Co dělat, abychom zachránili české lesy”. Dosud jej podpořilo více než 19 000 lidí. [1] Vláda zatím koncepční kroky neudělala.Požadavky Výboru

Poslanci a poslankyně Výboru žádají o „předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek i finanční podpory vlastníkům lesů, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy odolnější vůči kalamitám”. Dále vyzývají ke specifikaci zadání státním lesů při hospodaření ve veřejném zájmu. Dalším bodem usnesení výboru je požadavek na „předložení novely zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek, které zajistí snížení škod na výsadbě i zmlazování lesů tak, aby mladé stromky odrůstaly v požadované druhové skladbě”. [2]

Jaromír Bláha vnímá vývoj situace pozitivně: „Dnešní jednomyslný záměr poslanců a poslankyň Výboru pro životní prostředí může konečně přinést změnu přístupu od odklízení důsledků k řešení příčin lesní krize.“  Nyní je řada na vládě.

A co na to ministerstva?

Ministerstvo zemědělství zatím připravuje novou zalesňovací vyhlášku, v té ovšem umožňuje dál sázet převahu smrků i ve středních polohách a pahorkatinách, kde smrky nyní plošně hynout. “Malá” novela zákona o lesích, kterou Ministerstvo zemědělství nyní projednává, příčiny krize českých lesů neřeší vůbec.

To lesům moc nepomůže. Ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí by měla bez průtahů začít pracovat na komplexní změně lesního zákona i novele zákona o myslivosti, podle požadavků Výboru. Zaměření na příčiny dnešní krize smrkových monokultur by byl dobrý začátek skutečně účinné pomoci lesům. Přidejte se k výzvě i Vy a vzkažte tak ministrům, že mají brát usnesení poslaneckého Výboru pro životní prostředí vážně.Poznámky:

[1] http://www.zachranmelesy.cz/balicek

[2] Usnesení Výboru pro životní prostředí z 21. 11. 2018
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=152706

„Parlament České republiky, POSLANECKÁ SNĚMOVNA, 2018, 8. volební období
USNESENÍ výboru pro životní prostředí
PER ROLLAM
ze dne 21. listopadu 2018
Výbor pro životní prostředí vyzývá vládu České republiky k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity, konkrétně k:
1.    předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek i finanční podpory vlastníkům lesů, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy odolnější vůči kalamitám a přitom specifikovali zadání státním lesů při hospodaření ve veřejném zájmu,
2.    předložení novely zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek, které zajistí snížení škod na výsadbě i zmlazování lesů tak, aby mladé stromky odrůstaly v požadované druhové skladbě,
3.    k předložení krizového plánu k řešení kůrovcové kalamity v příštím roce ze strany MZe a MŽP na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu.”