Často kladené otázky
  • Alt
Vláda se sadou opatření snaží utlumit tempo, kterým narůstá počet osob nakažených koronavirem. Uzavření hranic republiky způsobilo lesníkům nedostatek pracovního personálu, který se musel vrátit domů do zahraničí. Co to znamená pro lesy i pro lesníky?
Když jsme loni prosazovali v Poslanecké sněmovně projednání našich návrhů na dlouhodobé řešení lesní krize, jeden bod se týkal právě nedostatku pracovních sil. Už minulý rok se totiž projevilo, že ani při plném nasazení lesníci nemohou stíhat zpracovat všechno dříví, které bylo napadené kůrovcem. Zákony se dodržovat musí. Ale co když to nejde? Věděli jsme, že vlastníci lesů by i chtěli zpracovat a odvézt dřevo napadené škůdci, jak jim nařizuje zákon. Bohužel ani bez omezení způsobených koronavirem nebylo dost lidí a techniky, které by jim pomohli. Při současné situaci se jim to s jistotou nepodaří ani letos.

Nově: pět let na samovolné zalesnění pro všechny lesy

Situaci lesníkům alespoň trošku ulehčilo Ministerstvo zemědělství začátkem dubna. Prodloužilo dobu na zalesnění holin ze dvou na pět let plošně po celé České republice. Stejně tak nebudou mít lesníci povinnost kácet smrky, ze kterých kůrovec již vyletěl, ale zůstává jim povinnost hlídat oblasti, kde je kůrovec aktivní a má smysl zde zasahovat. 

Přesně to navrhovalo i loni na podzim při projednávání novely lesního zákona Hnutí DUHA, i když v jiných souvislostech. Tato opatření dávají logiku i v péči o les nehledě na nedostatek personálu. Vždyť i vhodných sazeniček je absolutní nedostatek. To ale není největší problém. Na velkých mýtinách po kůrovcové kalamitě malé, vysázené stromky usychají, spálí je slunce nebo je sežere zvěř.

Budoucí les může být pod taktovkou přírody odolnější a pestřejší, protože stromy vyrostlé přirozeně ze semínek jsou nejlépe přizpůsobené danému místu a zelenají se tam, kde umělé výsadby usychají. Pravděpodobně nebudou dodržovat geometrická pravidla přímek a rovnoběžníků, ani poměry zastoupení určitých druhů stromů, ale minimálně budou ukázkou toho, jak funguje les s minimem lidských zásahů a bez zbytečných investic.
 
Alt

Teď je čas na smysluplné zásahy

Nezatěžovat lesníky zbytečným kácením stromů, ze kterých kůrovec vyletěl a zbytek lesa již neohrožují, bylo potřeba i v minulých měsících, nejen nyní. Pokud by je lesníci nekáceli, mohli by se věnovat odstraňování napadených stromů a šíření kůrovce zpomalovat tam, kde je to ještě možné. Pahýly, vývraty a suché stromy přitom dávají lesu zpět živiny a zvyšují odolnost budoucího lesa. A víte co? Jsou domovem až třetiny lesních druhů zvířat!

Stále také zůstává potřeba ochránit semenáčky před mlsnými srnami, jeleny nebo muflony, kteří jim rádi přistřihnou (tedy přikousnou) lístky a ohryžou kůru. Jak? Tradičně stavbou oplocenek nebo ochranou jednotlivých semenáčků.