Často kladené otázky
  • Alt

Seriál: Problém? Vyřešen!

Postupující kůrovcová kalamita a další důsledky sucha zvyšují počet stromů, které se v lesích těží. Může se stát, že Damoklův meč padne i na strom, v němž ptáci právě pečují o snůšku. Každý z nás, kdo rád chodí do toho „svého” lesa alespoň o jednom hnízdě ví. Ať už v dutině hnízdících sýkor, brhlíků, strakapoudů, datlů, puštíků, nebo otevřených hnízdech žlun, pěnic. Jak můžeme hnízda ochránit?
Popadněte odvahu a vysvětlete těžaři, že by strom s hnízdem pokácet neměl. Ostatně na ochranu hnízdících ptáků pamatují i zákony. Stejně tak obratem informujte o nastalé události správce lesa. Kontakt na něj získáte od těžaře (pravděpodobněji se však ke správci lesa dostanete až po telefonátu s nadřízeným těžaře). Pokud vše klapne, navštivte strom s hnízdícími ptáky několikrát během hnízdní doby a kontrolujte, zda lesník a těžař dohodu dodržují.

Ale co když…
Nepovede-li vaše snaha k záchraně snůšky, obraťte se na Českou inspekci životního prostředí s podezřením na porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Úmyslné zničení hnízda je v rozporu s § 5a tohoto zákona.

Aby byl váš případný podnět na inspekci co nejvěrohodnější, vše pečlivě dokumentujte. Pořiďte si důkazní materiál v podobě fotek a videa.

Foto © Jíří Beneš