Často kladené otázky
  • Alt

Seriál: Problém? Vyřešen!

Zadržování vody v krajině, do nichž se u nás investují nemalé peníze, zvládají bobři mnohem dokonaleji než my. A navíc zcela zdarma. Ne každý má pro jejich dílo pochopení. Jak bobrům a na ně navázaným živočichům pomoci, když někdo jejich hráze ničí?
Díky bobrům se do přírody vrací nejen voda, ale celá řada dalších zvířat i rostlin. Bohužel jsou mezi námi stále tací, pro něž je přítomnost bobrů v krajině noční můrou. Děsí se jejich dokonalých schopností, straší okolí zatopením sklepů a zahrad při průtrži mračen kvůli systému bobřích hrází. A proto nezřídka sáhnou k protizákonným praktikám – ničí bobří hráze. Na poklesu hladiny, který zničení hráze způsobí, jsou škodni nejenom lidé, ale i ledňáčci, volavky, jeřábi, vážky, vydry a řada další zvířat, jimž bobři vytvořili zahrazením toku vody domov.

Co tedy dělat, když víte, že někdo ničí bobří hráz a nenechá si vysvětlit, proč je její zachování důležité? Neprodleně informujte Českou inspekci životního prostředí prostřednictvím pohotovostní telefonní linky a vynasnažte se, seč vám síly stačí, zabránit ničení těchto míst, budete-li přímými svědky destrukce. Pokud dotčená osoba do příjezdu České inspekce životního prostředí hráz nepřestává ničit, podejte telefonicky oznámení o podezření ze spáchání trestného činu podle paragrafu 293 a 299 trestního zákoníku na Policii ČR a trvejte na urychleném příjezdu příslušníků bezpečnostního sboru. Je to jejich povinnost.

A opět: vše pečlivě dokumentujte. Fotodokumentace i zvukový záznam se pravděpodobně při šetření ČIŽP případně i Policie budou hodit.

Foto © Jíří Beneš