Často kladené otázky
  • Alt
Češi jsou národem houbařů a právě houby jsou častým důvodem, proč vyráží do lesů. Avšak podobně jako mizí lesy, mizí i houby. Nesvědčí jim ani sucho, které provází klimatickou změnu, ani těžba kůrovcem napadeného dřeva. Těžká technika ničí přirozené prostředí lesa včetně podzemní sítě hub a na mnoha místech vznikají po těžbě holé paseky bez stínu, kde se houbám nedaří.
 
Své obavy a zkušenosti s poklesem hub sdílí houbaři i mykologové s autorkou článku „Houbaři nosí prázdné koše, může za to sucho i těžba kůrovcového dřeva“ (iDNES) Janou Nedělkovou: „Ještě před čtrnácti dny jsem z vycházky donesla pár pravých hřibů a křemenáče, navíc v tu dobu rostly celkem dost i růžovky. Poslední týden ale chodím z lesa téměř s prázdnou. Je velké sucho, a to i přesto, že nějaké deště nedávno byly. Na půdě to ale moc znát není, stačí rozhrnout jehličí, pod ním je země suchá jako troud,“ popsala vášnivá houbařka Tereza. Sucho přečkaly jen méně náročné druhy jako hřiby plstnaté a babky, z nejedlých například čechratka černohuňatá.

Sběr hub a jiných plodů je jen jednou z mimoprodukčních funkcí lesa. Pod korunami stromů nacházíme i konejšivý klid pro rekreaci (rekreační a léčebná funkce lesa), společně dokážeme i hospodařit s vodou (vodohospodářská funkce lesa), chránit půdu (funkce půdoochranná) či ochlazovat místní klima (ekologická funkce). Les filtruje vzduch a zachycuje nečistoty (funkce hygienická) a v neposlední řadě je i nedílnou součástí naší krajiny (kulturní funkce), našeho domova.

Na to, aby mohl les naplňovat všechny své funkce (nejen produkční, tedy generovat zisk z prodeje dřeva), myslí ve svých pozměňovacích návrzích poslanci Pekarová, Holomčík a Fialová. Změna lesního zákona je jedním z nejsilnějších prostředků, jak lesům do budoucna pomoci – aby byly odolnější, lépe zadržovaly vodu, byly druhově i věkově pestřejší a plné života. A hub. Podpořte je i Vy, teď jde o všechno.