Často kladené otázky
  • Alt

Seriál: Problém? Vyřešen!

Populace některých ohrožených druhů zvířat jsou natolik křehké, že ztráta byť jen jednoho jedince znamená ohrožení pro přežití druhu v naší krajině. Na mnoho ohrožených druhů zvířat jsou vázané další organismy – velké šelmy pomáhají navracet do lesů rovnováhu, bobři zadržuji v krajině tolik potřebnou vodu, dravci jsou výbornými lovci hrabošů na polích. Zabití každého jedince ohroženého druhu je nejenom v rozporu s našimi zákony, ale především znamená obrovskou ztrátu pro ekosystém. Nahlášením uhynulého živočicha tak můžete pomoci s dopadením pachatele.
Nalezli jste uhynulého dravce, šelmu, případně jiný chráněný druh zvířete? Tělo se za žádných okolností nedotýkejte. Pečlivě zdokumentujte ostatky včetně GPS souřadnic a co nejrychleji o nálezu informujte Českou společnost ornitologickou (v případě nálezu dravce nebo chráněného druhu ptáka) nebo Agenturu pro ochranu přírody a krajiny (v případě nálezu šelmy nebo chráněného druhu živočicha). Pokud jste nalezli tělo vlka, rysa nebo medvěda, spojte se s Hnutím DUHA Olomouc. Dále postupujte podle pokynů zástupce organizace, kterému jste případ nahlásili.