Často kladené otázky
  • Alt

Seriál: Problém? Vyřešen!

Kromě běžnějších druhů ptáků u nás hnízdí i řada chráněných druhů. Ochrana hnízdiště před rušivými vlivy je zásadním předpokladem pro záchranu jejich křehkých populací. Co když jste však svědky jejich ničení?
Často z nevědomosti a snad ojediněle záměrně dochází k ničení domovů i jeřábů popelavých, sýčků obecných nebo vlh pestrých. Neprodleně informujte Českou inspekci životního prostředí prostřednictvím pohotovostní telefonní linky a vynasnažte se, seč vám síly stačí, zabránit ničení těchto míst, budete-li přímými svědky destrukce. Pokud dotčená osoba nebude ochotná svou činnost ničící hnízdiště přerušit do příjezdu České inspekce životního prostředí, podejte telefonicky na Policii ČR oznámení o podezření ze spáchání trestného činu a trvejte na urychleném příjezdu příslušníků bezpečnostního sboru na místo. Je to jejich povinnost.
 
A opět: Vše pečlivě dokumentujte. Fotodokumentace i zvukový záznam se pravděpodobně při šetření ČIŽP případně i Policie budou hodit.


Foto © Jiří Beneš