Často kladené otázky

CHRÁNĚNÁ ZVÍŘATA NEPATŘÍ POD DRN ČESKÁ PŘÍRODA JE SILNĚ OHROŽENÁ NÁVRHEM POSLANCE JOSEFA KOTTA

Silně ohrožené druhy zvířat a rostlin mohou být zanedlouho kvůli návrhu poslance Kotta doslova a do písmene pod drnem.
Poslanec Josef Kott z vládní strany ANO zneužil tzv. invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny k doposud nevídanému útoku na desítky chráněných druhů živočichů! A co hůř: Zemědělský výbor jeho návrh schválil! 

Další ohrožení nejen pro silně ohrožené druhy zvířat, ale pro veškerou přírodu a celou krajinu nyní představuje návrh nového stavebního zákona. Ochranu životního prostředí by měly zajišťovat stavební úřady, a to i v části chráněných územích. Dosud na stavebních úřadech nezávislá závazná stanoviska mají být nahrazena interními vyjádřeními zaměstnanců stavebních úřadů. Výstavba na úkor přírody a krajiny bude o dost jednodušší. Tuto brutální reformu stavebního práva prosazují developeři a také premiér Andrej Babiš.

Poslanec z Hnutí ANO Josef Kott navrhuje zrušit ochranu silně ohrožených živočichů před necitlivými zásahy při běžném hospodařením na polích, v lesích či ve vodě, které by je mohlo stát život. Hnízdo, na něž se každoročně vrací čáp černý vyvést své potomky, by tak mohl v budoucnu nezodpovědný lesník skácet spolu se stromem, na kterém stojí. Podobně by ale bezohledný zemědělec mohl zaorat svah, v němž každoroční hnízdní kolonie vlh pestrých, nejbarevnějších českých ptáků. Tetřívek obecný, jeřábek lesní, datlík tříprstý, mlok skvrnitý, to jsou další z dlouhé řady vzácných živočichů naší přírody, pro něž by uplatnění návrhu poslance Kotta v praxi na mnoha místech znamenalo úplné vyhynutí. 

Česká republika patří mezi čtyři evropské země, v kterých je nejrychlejší úbytek motýlů a dalších ohrožených druhů. Do české krajiny potřebujeme vrátit místa, v kterých by mohly ohrožené druhy přežít a žít – a ne ještě ty poslední z nich rozorat,pokácet nebo otrávit.

Napište poslancům a poslankyním, aby se proti tomu postavili. Vraťme život zpět tam, kam patří!
A ještě jedna věc: pod výzvou Za zdravou a pestrou krajinu jsme v Hnutí DUHA spojili síly s Českou společností ornitologickou. Usilujeme o šetrné hospodaření a druhově pestrou krajinu, ve které se daří ptákům, motýlům, divokým opylovačům a dalším tvorům. Podpořte tuto systémovější změnu i Vy.