Často kladené otázky

Řešme příčiny lesní krize, ne jen harvestory, feromonové lapače a vagony na odvoz klád

Až 60 % českých jehličnatých lesů trpí závažnou ztrátou jehličí. Vysočina patří po severní Moravě k dalším místům, které může postihnout lesní kalamita. Podle odborníků ale může rozpad lesů zasáhnout celou republiku. Jak se k problému staví největší státní podnik Lesy ČR a jak můžeme lesům pomoct my?
 
Vedle klimatických změn může za nezdravý stav našich lesů i nerespektování lesnických zásad ochrany lesů, uvedl na úterním sněmovním semináři profesor Vladimír Simanov [1]. Ředitel státního podniku Daniel Szórád zatím zdůrazňuje pouze bezprostřední technická řešení důsledků krize – žádá například víc vagónů na odvoz dřeva – namísto systematických řešení, která by kalamitám předcházela [2]. Přitom lesy je zapotřebí na změnu klimatu připravovat neprodleně už nyní.„Lesy ČR by se měly soustředit také na to, jak na další nepříznivé roky připravit lesy, které kalamita ještě nezasáhla,“ upozorňuje Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA. „Přeměnu lesa na druhově i věkově pestřejší je možné začít i tam, kde podle hospodářských pravidel les ještě ‚nedozrál‘ ke kácení. Takovému přírodě bližšímu hospodaření ale hází klacky pod nohy nastavená pravidla,“ dodává.

Zachránit lesy můžeme jen důslednou změnou legislativy i hospodářské praxe zaměřenou na řešení příčin, ne až důsledků. První pomocí by mohla být certifikace FSC. Například podsadba lesa připravená dle pravidel šetrného hospodaření FSC pomůže už tehdy, jakmile se horní stromové patro začne rozpadat. „Změnit legislativu potrvá dlouho, ale zavést pravidla udržitelného lesnictví dle FSC může velká část lesních pozemků bez prodlení,“ říká Jan Skalík, koordinátor výzvy Zachraňme lesy. I vy můžete dát podporou výzvy najevo, že vám osud lesů není lhostejný.Poznámky:

[1] Prof. Ing Vladimír Simanov, CSc. 2018 Kůrovcová kalamita v českých lesích a její souvislosti. str. 36 a str. 39. Dostupné na http://www.psp.cz/img/files/f5adf4eaac1be6.pdf

[2] Daniel Szórád. 2018. Strategie pro řešení mimořádných situací v lesích.
str. 25 – 26. Dostupné na http://www.psp.cz/img/files/f5adf4ec181f05.pdf