Často kladené otázky
04Aug

Vliv holosečí na vznik a šíření požárů

Při současné klimatické krizi je nezbytné, aby byly lesy odolnější proti suchu. Toho jsou schopné především druhově a věkově rozmanité lesy, nikoli smrkové monokultury, které v minulých letech ve velkém podlehly i náletům kůrovce, jemuž se v suchém období také daří.
04Aug

Tři způsoby obnovy lesa (nejen po požárech)

Lesníci mohou nechat pokácet stromy z mnoha důvodů – například v hospodářských lesích těží stromy na prodej podle lesního hospodářského plánu (pak mluvíme o plánované těžbě), aby zabránili šíření kůrovce a jiných tzv. škůdců do okolních lesů nebo při poničení lesů např. bouří (pak mluvíme o nahodilé těžbě), kvůli uvolnění průjezdu techniky nebo kvůli bezpečnosti lidí na turistických stezkách.
28Jul

Když hoří les

V Národním parku České Švýcarsko hoří smrkové lesy, ty mladé a zelené daleko lépe než suché – jsou nasáklé pryskyřicí a vzplanou jako sirka. Oheň běží i přes holiny, kde se správa parku snažila zabránit šíření kůrovce, a půda je odkrytá a vysušená. Ptáci opouští svá hnízda, větší savci utíkají, ale ti menší nebo plazi zde zahynou.

Co oheň (ne)přikrmuje
12Feb

VIDEO: Rozhovor s Karlem Maršíkem, kandidátem na post generálního ředitele Lesů ČR

Všech pět kandidátů jsme oslovili se žádostí o rozhovor pro Zachraňme lesy a představení jejich plánů. Dva z nich (V. Lidický a D. Szórád) nám odpověděli, že rozhovor rádi poskytnou, ale až po ukončení výběrového řízení, budou-li vybráni za ředitele. Další tři (K. Maršík, J. Groda a V. Skála) nemají problém zveřejnit své záměry hned.
03Feb

OTEVŘENÝ DOPIS: Zveřejněte jména kandidátů a zadání pro nového generálního ředitele Lesů ČR, žádají ministra neziskové organizace

  • Alt
Ministerstvo zemědělství vypsalo dne 30. 12. 2021 výběrové řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy ČR poté, co tehdejší dočasný ministr Marian Jurečka odvolal z této funkce Josefa Vojáčka. Uzávěrka pro přihlášky byla už 16. 1.! O novém má být jasno již koncem února..
22Apr

Obrovské škody způsobené přemnoženou zvěří vyřeší jen nový zákon o myslivosti

Vládní navrhované znění způsobu mysliveckého hospodaření se zvěří nedostatečně řeší odvození výše lovu od míry poškození ekosystémů způsobeného spárkatou zvěří, menším vlastníkům pozemků nadále upírá právo účinně zasáhnout do mysliveckého hospodaření a v seznamu myslivci obhospodařované zvěře stále ponechává ohrožené a chráněné druhy zvířat.
25Mar

Blýská se Lužickým horám na lepší časy?

Ještě před několika lety lákaly Lužické hory zdánlivě nedotčenou přírodou turisty, houbaře i romantiky. Bylo však jen otázkou času, kdy se podoba zdejších hlubokých lesů zásadně promění. Historicky zakotveným problémem je způsob hospodaření s velkým podílem smrku, který zde nyní tvoří až 60 %. Přirozená skladba lesa v Lužických horách by přitom měla být tvořena ze 40 % bukem, 23 % jedlí a smrk by měl zaujímat pouhých 14 % [1].  Lesy s vysokým podílem smrků v nízké nadmořské výšce jsou náchylné k napadení kůrovcem.

05Mar

Půjde Kottův návrh brzy do kytek?

Už více jak 640 našich podporovatelů a podporovatelek napsalo poslancům a poslankyním, aby se postavili za silně ohrožené druhy zvířat. Dohromady jim tak došlo 128 000 e-mailů. Děkujeme! Připojily se i další ekologické organizace a na hrozbu pro vzácné živočichy přilepenou k invazní novele upozornila i řada novinářů.
19Feb

Návrh poslance Josefa Kotta ohrožuje chráněné druhy živočichů

Komentář Jiřího Beneše z Hnutí DUHA:

Poslanec Josef Kott (ANO) zneužil tzv. invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny k doposud nevídanému útoku na desítky chráněných druhů. 
19Feb

Pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta (ANO)

Posl. Josef Kott/1
Příloha č. 6
PS200143522
Pozměňovací návrh Josefa Kotta
 
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
 
(sněmovní tisk č. 731)
 
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH:

V části první (Změna zákona o ochraně přírody a krajiny), článku I se za dosavadní novelizační bod 25 vkládají nové novelizační body 26 a 27, které znějí:
19Feb

CHRÁNĚNÁ ZVÍŘATA NEPATŘÍ POD DRN

Poslanec Josef Kott z vládní strany ANO zneužil tzv. invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny k doposud nevídanému útoku na desítky chráněných druhů živočichů! A co hůř: Zemědělský výbor jeho návrh schválil!