Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

452 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Invazní novela zákona o ochraně...
Vážený pane ministře, jako občan České republiky Vás žádám o stažení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která by umožn...

Michal V.

Celý dopis

Předmět: Invazní novela zákona o ochraně...

Vážený pane ministře,

jako občan České republiky Vás žádám o stažení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která by umožnila nekontrolované šíření Douglasky v "naší" jedinečné přírodě.

Předem Vám děkuji za zohlednění zájmů běžných občanů i obyvatel českých lesů.

S pozdravem

Ing. Michal Vítěz

Michal V.

Předmět: Invazní novela zákona o ochraně...
Vážený pane ministře, žádám Vás o přepracování takzvané invazní novely zákona o o ochrany přírody a krajiny tak, aby neumožňova...

Vavrinec V.

Celý dopis

Předmět: Invazní novela zákona o ochraně...

Vážený pane ministře,

žádám Vás o přepracování takzvané invazní novely zákona o o ochrany přírody a krajiny tak, aby neumožňovala velkoplošné vysazování douglasky tisolisté. Řešením dopadů sucha a klimatické změny nemůže být nahrazování jedné nepůvodní monokultury(smrk, borovice) jinou nepůvodní monokulturou, navíc monokulturou s vysokým invazivním potenciálem. Žádám vás tedy, aby bylo legislativně ošetřeno, aby nemohlo dojít k masivní výsadbě douglasky tisolisté a aby byly zachovány kompetence ochránců ochrany přírody tuto výdsadbu regulovat skrze závazná stanoviska k lesním hospodářským plánům a oblastním plánům lesa tak, jak to ve svém vyjádření doporučuje Česká botanická společnost, viz https://botanospol.cz/sites/default/files/2019-12/Vyjadreni_CBS_douglaska_0.pdf

S pozdravem

Vavřinec Vaněk

Vavrinec V.

Předmět: Věc: Vyřazení "invazní nov...
Dobrý den pane ministře, vzhledem k tomu, že se chystá projednání "invazní novely", musím Vás poprosit o stažení této...

Jakub Z.

Celý dopis

Předmět: Věc: Vyřazení "invazní nov...

Dobrý den pane ministře,

vzhledem k tomu, že se chystá projednání "invazní novely", musím Vás poprosit o stažení této novely týkající se nadměrného vysazování nepůvodních druhů do našich lesů a cizokrajných ryb do našich vod. Pokud se tak nestane, může to naše lesy a obecně přírodu výrazně ohrozit. Je důležité nekoukat jen na pozitiva, která tato novela přináší, ale připustit si i negativa, která jsou poměrně zásadní. Jedná se zejména o Douglasku, která by měla nahradit smrk.

Věřím, že tato novela bude stažena a zanechá se současný způdob ochrany přírody.

S pozdravem a přáním hezkého dne Jakub Zika

Jakub Z.